Koronavírus – pomoc s nájmom

ODBORNÉ | 2. júna 2020

Dohodovanie sa o pomoci s nájmami zavretých prevádzok končí. Trvalo niekoľko týždňov, kým sa vláda rozhodla, ako pomôže podnikateľom. Na stole bolo niekoľko návrhov. Napokon vyhráva ten, ktorý vyžaduje od prenajímateľov a nájomcov dohodu.

PODMIENKY POMOCI

 • Štát prispeje na nájmy čiastkou, ktorú prenajímateľ odpustí
  nájomcovi. Ďalšiu časť nájmu bude možné rozložiť až na 48
  splátok,
 • ak prenajímateľ odpustí nájomcovi napríklad 50 % ceny nájmu,
  štát zaplatí zvyšných 50 %. Tým pádom nájomca nebude platiť
  nič,
 • ak však prenajímateľ odpustí napríklad 20 % ceny nájmu, štát
  zaplatí len 20 % a zvyšných 60 % musí uhradiť prenajímateľ, ale
  nájom si bude možné rozložiť až na 48 splátok. Naviac, v
  prípade rozloženia zvyšnej platby na splátky, nebude možné
  zdvihnúť cenu nájmu.

Pri takomto riešení pre zavreté prevádzky nastane ideálna situácia vtedy, ak im prenajímateľ odpustí až polovicu nájmu. Potom druhú polovicu nájmu doplatí iba štát. Na nájomcov tak nezostane žiadny nájom.