Kontakt

JUDr. Stanislav Rešutík

advokátska kancelária

IČO: 45028559
M.R.Štefánika 29/36, 977 01 Brezno

zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5032

Kontaktujte nás

JUDr. Ivan Gbúr
odborný zamestnanec advokátskej kancelárie


Adresa na doručovanie pošty

najlacnejšie zakladanie s.r.o.
Pracovisko advokáta
Boženy Němcovej 1A, 977 01 Brezno

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!