Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

199 €

uvedená cena je konečná vrátane DPH a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

založíme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

Pokiaľ potrebujete mať s.r.o. založenú bez prieťahov, alternatívou je kúpa našej READY-MADE s.r.o. Môžete tak začať podnikať v priebehu 7 pracovných dní.

V našej ponuke sú spoločnosti na predaj – platca aj neplatca DPH.

Viac o READY-MADE s.r.o. 

Základná charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len spoločnosť):

 • Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba.
 • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach, spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.
 • Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.
 • Vklad spoločníka resp. základné imanie spoločnosti (štandardne vo výške 5000 eur) od januára 2016 nie je povinnosť vkladať na účet do banky.
 • Spoločník je vlastníkom spoločnosti, ale za spoločnosť nekoná.
 • Konateľ nie je vlastníkom spoločnosti, ale za spoločnosť koná. Konateľ musí byť bezúhonný.
 • Spoločník môže byť zároveň konateľom, ale aj nemusí. Konateľom môže byť aj iná osoba.
 • Základné pojmy: obchodné meno (nemôže byť totožné s obchodným menom už registrovaným na obchodnom registri. POZOR – zmenené veľké a malé písmeno, iný dodatok za obchodným menom, čiarky, bodky pomlčky a medzery – pri obchodnom mene, obchodný register neuzná ako iné obchodné meno), sídlo (je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorého obchodný register preverí), základné imanie resp. vklad spoločníka (od januára 2016 nie je povinnosť vkladať na účet do banky), predmety činnosti (aktuálny zoznam si stiahnite na našej stránke v sekcii FORMULÁRE. POZOR – správne znenie predmetu činnosti je uvedené pri 4 – miestnom čísle), spoločník (majiteľ spoločnosti), konateľ (koná za spoločnosť).
 • Spoločník nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.financnasprava.sk/
 • Spoločník nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.socpoist.sk/
 • UPOZORNENIE: Učinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 spoločník a ani konateľ s. r. o., nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku.
  TU si prekontrolujte, či sa v registri nenachádzate: https://obcan.justice.sk/
  Pokiaľ dôjde k odmietnutiu návrhu obchodným registrom na zápis s. r. o. z dôvodu, že spoločník, alebo konateľ je evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, bude možné podať námietku voči nevykonaniu zápisu, až po tom, ako osoba v tomto registri nebude evidovaná.

Zoznamy živností:

Postup založenia s.r.o.

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho

Virtuálne sídlo

pokiaľ máte záujem o poskytnutie virtuálneho sídla, vyberte si adresu a balík služieb a následne nám to vypíšte do formuláru
virtuálne sídlo Bratislava
virtuálne sídlo Liptovský Mikuláš
virtuálne sídlo Nitra
virtuálne sídlo Košice

MY Vám zavoláme a vyhotovíme dokumenty

vyhotovené dokumenty Vám zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete dokumenty

dokumenty podpíšete a overíte pri notárovi, matrike, alebo podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEPom) a zašlete nám ich emailom, alebo poštou

MY podáme podania na príslušné úrady

cca do 10 pracovných dní bude s.r.o. založená, zašleme Vám elektronický výpis s.r.o. a následne zaregistrujeme s.r.o. na daňovom úrade.
Vami doručené dokumenty v zmysle platných predpisov skartujeme.

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás