Taking too long? Close loading screen.

Aktuálny počet založených s.r.o.: 4343

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 2387

založenie občianskeho združenia

99 €

uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

založíme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

Základná charakteristika občianskeho združenia:

 • Podmienky vzniku občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
 • Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov
 • Občianske združenie vzniká registráciou Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo registráciu odmietne, ak z predložených stanov vyplýva, že : ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu zriadenú na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, alebo o cirkev a náboženské spoločnosti, stanovy nie sú v súlade so zákonom, ide o nedovolené združenie, ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami zákona (§ 5)
 • Štandardný proces založenia občianskeho združenia trvá 30 dní a viac
 • Ministerstvo vnútra po registrácií občianskeho združenia zašle potvrdenie o zápise, kde je uvedené IČO a potvrdené stanovy
 • Po registrácií občianskeho združenia Ministerstvom vnútra, občianske združenie zvolá ustanovujúcu členskú schôdzu, na ktorej sa zvolí štatutárny orgán združenia a príjmu sa členovia združenia
  (MY – Vám VZOR tejto zápisnice zašleme po registrácií združenia)
 • Občianske združenie, ktoré je registrované v zozname prijímateľov, je oprávnené byť poberateľom príspevku 2 % z dane z príjmu od iných osôb v zmysle platných predpisov
 • Registráciu do zoznamu prijímateľov 2% si môže existujúce občianske združenie objednať u nás. Registráciu vybavíme online – INFO a PODMIENKY – TU: Registrácia do zoznamu prijímateľov 2%

Postup založenia občianskeho združenia

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , alebo Vám ho na požiadanie zašleme na email - v tvare Word, požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme dokumenty

vyhotovené dokumenty Vám do 24 hodín zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete dokumenty

zaslané dokumenty podpíšete (podpisy nie je potrebné overiť) a zašlete nám ich späť poštou

MY podáme podanie na príslušný úrad

cca do 30 pracovných dní bude občianske združenie zaregistrované na MV SR, zašleme Vám stanovy a potvrdenia registrácie

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás