Založenie občianskeho združenia

140 €

uvedená cena je konečná vrátane DPH a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

založíme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

Základná charakteristika občianskeho združenia:

 • Podmienky vzniku občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
 • Občianske združenie – základné informácie
 • Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov
 • Občianske združenie vzniká registráciou Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo registráciu odmietne, ak z predložených stanov vyplýva, že : ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu zriadenú na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, alebo o cirkev a náboženské spoločnosti, stanovy nie sú v súlade so zákonom, ide o nedovolené združenie, ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami zákona (§ 5)
 • Štandardný proces založenia občianskeho združenia trvá 30 dní a viac
 • Ministerstvo vnútra po registrácií občianskeho združenia zašle potvrdenie o zápise, kde je uvedené IČO a potvrdené stanovy
 • Po registrácií občianskeho združenia Ministerstvom vnútra, občianske združenie zvolá ustanovujúcu členskú schôdzu, na ktorej sa zvolí štatutárny orgán združenia a príjmu sa členovia združenia
  (MY – Vám VZOR tejto zápisnice zašleme po registrácií združenia)
 • Občianske združenie, ktoré je registrované v zozname prijímateľov, je oprávnené byť poberateľom príspevku 2 % z dane z príjmu od iných osôb v zmysle platných predpisov
 • Registráciu do zoznamu prijímateľov 2% si môže existujúce občianske združenie objednať u nás. Registráciu vybavíme online – INFO a PODMIENKY – TU: Registrácia do zoznamu prijímateľov 2%

Postup založenia občianskeho združenia

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme dokumenty

zašleme Vám FAKTÚRU
Po pripísaní úhrady na náš účet, Vám vyhotovené dokumenty zašleme na Váš email

VY podpíšete dokumenty

zaslané dokumenty podpíšete (podpisy nie je potrebné overiť) a zašlete nám ich späť poštou

MY podáme podanie na príslušný úrad

cca do 30 pracovných dní bude občianske združenie zaregistrované na MV SR, zašleme Vám stanovy a potvrdenia registrácie

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás