Zmeny v platení sociálnych odvodov pre živnostníkov

ODBORNÉ | 8. júna 2020

Minulý rok platilo, že tí živnostníci, ktorí podávali daňové priznanie do konca marca 2020, začali platiť nové odvody od júla 2020. Štát tento rok umožnil automatické posunutie daňových priznaní dane z príjmov za rok 2019 bez toho, aby o to podnikateľ požiadal. Iný termín daňového priznania posúva podnikateľom aj platenie sociálnych odvodov.

 1. SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca:
  Vznik poistenia sa im bude posudzovať k 1. júlu 2020, teda tak ako
  doteraz.
 2. SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca a využili „novú“ lehotu na podanie daňového priznania:
  Vznik poistenia sa im bude posudzovať k prvému dňu tretieho
  kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania (tá závisí od skončenia mimoriadnej situácie – pandémie).
 3. SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019:

Vznik alebo zánik poistenia sa bude posudzovať podľa toho, či
posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30. septembra alebo po tomto dátume. Závisí to od skončenia pandémie.

Ak sa lehota na podanie daňového priznania v predĺženej lehote skončí:

 • do 30. septembra, vznik poistenia sa im posúdi k decembru,
 • po 30. septembri, vznik poistenia sa im posúdi od prvého dňa tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.