Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), overenie podpisu bez potreby návštevy notára

ODBORNÉ | 19. júna 2024

Štandardný spôsob pri založení s.r.o., resp. zmene s.r.o. je taký, že pred podaním do živnostenského resp. obchodného registra je potrebné na príslušných dokumentoch overenie podpisu pri notárovi, prípadne na matrike. 

Alternatívou overovania podpisu pri notárovi, prípadne na matrike, je overenie podpisu kvalifikovaným elektronickým podpisom. V podstate ide o to, že pokiaľ občan disponuje občianskym podpisom s platným certifikátom (tzv. čipom na OP), je možné overenie podpisu elektronicky. Teda nie je potrebné overovať podpis pri notárovi, prípadne na matrike, ale podpis na príslušných dokumentoch, pred podaním do príslušného registra je potrebné overiť elektronicky priamo v PC.

Podpisovanie dokumentov

Elektronické overovanie podpisu sa realizuje na stránke https://zep.disig.sk/Portal 

  1. vyberiete požadovaný dokument (dokument musí byť vo formáte PDF)
  2. zadáte voľbu podpísať
  3. Pri podpisovaní dokumentu je potrebné zmeniť typ podpisu z PAdES na formát CAdES. Po zmene typu podpisu na formát CAdES, bude dokument uložený vo formáte ASICE
    (pokiaľ typ podpisu nezmeníte, dokument Vám bude uložený vo formáte PDF. Takýto dokument, pre potreby ORSR nie je možné použiť)

UPOZORNENIE

Pred elektronickým podpisovaním dokumentov je potrebné inštalovať do PC čítačku a príslušný softvér.

Na vytváranie KEP prostredníctvom OP je potrebné disponovať:

  • OP s platným kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis uloženým na čipe (OP s čipom Vám vydá príslušné Okresné riaditeľstve Policajného zboru),
  • čítačkou čipových kariet a nainštalovanými ovládačmi pre čítačku (tieto si stiahnete na https://slovensko.sk ), znalosť Vášho BOK PIN a KEP PIN.

ZHRNUTIE:

Pokiaľ disponujete OP s platným čipom, nainštalujte si do PC čítačku a stiahnite si na stránke príslušné ovládače na používanie čítačky https://slovensko.sk

Na stránke https://zep.disig.sk/Portal podpíšete dokumenty vo formáte CAdES.