KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS (KEP), OVERENIE PODPISU BEZ POTREBY NÁVŠTEVY NOTÁRA

ODBORNÉ | 26. januára 2021

Štandardný spôsob pri založení s.r.o., resp. zmene s.r.o. je taký, že pred podaním do živnostenského resp. obchodného registra je potrebné na príslušných dokumentoch overenie podpisu pri notárovi, prípadne na matrike. 

Alternatívou overovania podpisu pri notárovi, prípadne na matrike, je podpísanie dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom. V podstate ide o to, že pokiaľ občan disponuje občianskym podpisom s platným certifikátom (tzv. čipom na OP), je možné dokumenty podpisovať elektronicky. Teda nie je potrebné overovať podpis pri notárovi, prípadne na matrike, ale potrebné dokumenty pred podaním do príslušného registra občan podpíše elektronicky priamo v PC.

Elektronické podpisovanie dokumentu sa realizuje na stránke https://zep.disig.sk/Portal 

Pri podpisovaní dokumentu je potrebné zmeniť si typ podpisu na formát CAdES. Po zmene typu podpisu na formát CAdES, bude dokument uložený vo formáte ASICE

(pokiaľ typ podpisu nezmeníte, dokument Vám bude uložený vo formáte PDF. Takýto dokument, pre potreby ORSR nie je možné použiť) 

UPOZORNENIE : pred elektronickým podpisovaním dokumentov je potrebné inštalovať do PC čítačku a príslušný softvér.

Na vytváranie KEP prostredníctvom OP je potrebné disponovať:

  • OP s platným kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis uloženým na čipe (OP s čipom Vám vydá príslušné Okresné riaditeľstve Policajného zboru),
  • čítačkou čipových kariet a nainštalovanými ovládačmi pre čítačku (tieto si stiahnete na https://slovensko.sk ), znalosť Vášho BOK PIN a KEP PIN.

ZHRNUTIE:

Pokiaľ disponujete OP s platným čipom, nainštalujte si do PC čítačku a stiahnite si na stránke príslušné ovládače na používanie čítačky https://slovensko.sk

Na stránke https://zep.disig.sk/Portal podpíšete dokumenty vo formáte CAdES. Pre úspešné vykonanie tohto procesu je vhodný prehliadač Internet Explorer, iné prehliadače môžu vykazovať potrebu vykonania ďalších nastavení.

Táto webová stránka používa cookies. Môžete ich kedykoľvek odstrániť alebo túto funkciu blokovať. Podmienky ochrany osobných údajov

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť