zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným ex offo výmaz

290 €

uvedená cena je konečná
vrátane DPH a súdneho poplatku

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

všetko potrebné vybavíme
za Vás NA KOMPLET

Charakteristika zrušenia spoločnosti ex offo

Zrušenie spoločnosti ex offo je zrušenie spoločnosti z úradnej povinnosti súdu. Ide o pomerne jednoduchý spôsob zrušenia spoločnosti, ktorý ale na rozdiel od zrušenia spoločnosti likvidáciou, nemá určený termín, kedy bude spoločnosť zrušená resp. vymazaná z obchodného registra. Výmaz spoločnosti ex offo, v závislosti od príslušného súdu, môže trvať aj dlhšie ako dva roky.

Postup zrušenia spoločnosti ex offo

VY stiahnete, vyplníte a zašlete nám e-mailom formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY Vám zašleme faktúru

MY Vám zašleme dokumenty

VY podpíšete,

overíte a zašlete nám dokumenty

MY zašleme predmetné podanie

na živnostenský a obchodný register

MY Vám zašleme potvrdenie

a výpis živnostenského a obchodného registra

MY Vám zašleme podnet k výmazu

spoločnosti ex offo, ktorý zašlete na súd

Po podaní podnetu k výmazu spoločnosti ex offo súd začne konať. Súd vydá oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti a vyzve spoločnosť, aby v lehote 90 dní odstránila dôvody, pre ktoré sa konanie začalo. Súd po uplynutí tejto lehoty, pokiaľ nedôjde k odstráneniu uvedených dôvodov, spoločnosť zruší.

 

VÝHODY zrušenia spoločnosti ex offo

 • Pomerne jednoduchý a najlacnejší spôsob zrušenia spoločnosti.
 • Nie je potrebná likvidácia spoločnosti.
 • Všetky úkony týkajúce sa zrušenia spoločnosti po podaní podnetu vykoná súd.

 

NEVÝHODY zrušenia spoločnosti ex offo

 • Výmaz spoločnosti, v závislosti od príslušného súdu, môže trvať aj dlhšie ako dva roky.
 • Vhodné pre spoločnosti, ktoré nevykonávajú žiadnu činnosť, nemajú žiadne záväzky a žiadny majetok (ak súd zistí, že spoločnosť má majetok, ustanoví likvidátora a vyhlási likvidáciu).
 • Potenciálne riziko žaloby na náhradu škody, ktoré si veriteľ môže nárokovať od štatutárneho orgánu spoločnosti.
 • Povinnosť platenia daňovej licencie až do výmazu spoločnosti z obchodného registra.

 

PRÁVNY PREDPIS zrušenia spoločnosti ex offo

Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu (§ 68b zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zák.)

 1. Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak:
  a) zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti,
  b) orgány spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,
  c) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3,
  d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
  e) je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov, alebo
  f) tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon.
 2. Ak ide o dôvody na zrušenie spoločnosti podľa odseku 1, dôvod na zrušenie spoločnosti sa predpokladá, ak vyplýva z obchodného registra alebo listín uložených v zbierke listín.

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás