Taking too long? Close loading screen.

Aktuálny počet založených s.r.o.: 4109

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 2153

predaj READY MADE s.r.o.

333 €

NEPLATCA DPH
uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

1700 €

PLATCA DPH
uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

všetko potrebné vybavíme za Vás
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

Základná charakteristika NAŠICH – READY MADE spoločností s ručením obmedzeným (ďalej len spoločnosť):

 • Predávame spoločnosti založené výlučne našou spoločnosťou a preto garantujeme ich ekonomický a právny stav. (vyhotovíme Vám potvrdzujúci dokument)
 • Spoločnosti nemajú žiadne záväzky, žiadne pohľadávky, žiadny účet v banke a majú splatené základné imanie.
 • Spoločnosti sú registrované živnostenským a obchodným registrom a daňovým úradom.
 • Podnikať v spoločnosti môžete okamihom podpisu dokumentov  t.j. menovaním konateľa, následný zápis do obchodného registra bude trvať do 7 prac. dní, ale tento má už len deklaratórny účinok.
 • Pri predaji uvedených spoločností spolupracujeme s  advokátskymi kanceláriami, audítormi, účtovnými kanceláriami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú záujem o začatie podnikania v v zmysle platných právnych a účtovných pravidiel. Ide o transparentný (nie diskrétny a utajovaný) predaj spoločností, kde VŠETKY predané spoločnosti sú zverejnené na tejto stránke v doleuvedenom zozname. Vyhradzujeme si právo, v prípade podozrivých skutočností, odmietnuť záujemcu o kúpu spoločnosti.
 • Pokiaľ pri predaji spoločnosti je nadobúdateľom obchodného podielu zahraničná osoba, je potrebné, aby kontaktnou osobou bola osoba so slovenskou štátnou príslušnosťou (s výnimkou českej republiky).
 • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach, spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.
 • Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.financnasprava.sk/
 • Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.socpoist.sk/
 • UPOZORNENIE: Účinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu a ani konateľ s. r. o., nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku.
  TU si prekontrolujte, či sa v registri nenachádzate: https://cresk.sk/

Postup kúpy READY MADE s.r.o.

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , alebo Vám ho na požiadanie zašleme na email - v tvare Word, požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme faktúru a dokumenty

zašleme Vám FAKTÚRU a spoločnosť zarezervujeme do 24 hodín. Po pripísaní úhrady na náš účet, Vám vyhotovené dokumenty zašleme na Váš email

VY podpíšete dokumenty

dokumenty podpíšete, na potrebných dokumentoch overíte podpisy a zašlete nám ich poštou

MY podáme podania na príslušné úrady

cca do 7 pracovných dní bude zmena zapísaná – následne Vám zašleme všetky potrebné dokumenty

Zoznam READY MADE s.r.o.

Obchodné meno IČO (vznik s.r.o.) Platca DPH (vznik DPH) Cena / Stav
KASTON A205 s.r.o. 53 352 114 (20.10.2020) Neplatca DPH 333 € ORSR
KASTON A204 s.r.o. 53 352 343 (20.10.2020) Neplatca DPH 333 € ORSR
KASTON A203 s.r.o. 53 351 801 (15.10.2020) Platca DPH (po 10.11./2020) 1700 € ORSR
KASTON A202 s.r.o. 53 352 173 (23.10.2020) Neplatca DPH 333 € ORSR
KASTON A201 s.r.o. 53 350 693 (20.10.2020) Neplatca DPH 333 € ORSR
KASTON A200 s.r.o. 53 351 908 (16.10.2020) Platca DPH (po 10.11./2020) 1700 € ORSR
KASTON A199 s.r.o. 53 352 246 (15.10.2020) Platca DPH (po 10.11./2020) 1700 € ORSR
KASTON A198 s.r.o. 53 351 185 (17.10.2020) Platca DPH (po 10.11./2020) 1700 € ORSR
KASTON A197 s.r.o. 53 352 068 (21.10.2020) Neplatca DPH 333 € ORSR
KASTON A196 s.r.o. 53 350 839 (15.10.2020) Platca DPH (po 10.11./2020) 1700 € ORSR
KASTON A195 s.r.o. 53 324 668 (01.10.2020) Platca DPH (10/2020) Predaná
KASTON A194 s.r.o. 53 324 471 (01.10.2020) Platca DPH (10/2020) Predaná
KASTON A193 s.r.o. 53 323 793 (30.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A192 s.r.o. 53 323 548 (01.10.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A191 s.r.o. 53 323 025 (29.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A190 s.r.o. 53 248 830 (15.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A189 s.r.o. 53 248 546 (03.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A188 s.r.o. 53 248 490 (01.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A187 s.r.o. 53 248 236 (01.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A186 s.r.o. 53 248 295 (28.08.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A185 s. r. o. 53 237935 (25.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A184 s. r. o. 53 237 838 (21.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A183 s. r. o. 53 237 633 (21.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A182 s. r. o. 53 238 010 (23.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A181 s. r. o. 53 237 552 (25.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A180 s. r. o. 53 232 216 (18.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A179 s.r.o. 53 232 020 (18.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A178 s. r. o. 53 232 135 (15.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A177 s. r. o. 53 231 856 (14.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A176 s. r. o. 53 231 759 (15.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A175 s. r. o. 53 203 241 (31.07.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A174 s. r. o. 53 203 143 (31.07.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A173 s.r.o. 53 203 119 (31.07.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A172 s.r.o. 53 203 160 (31.07.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A171 s.r.o. 53 203 216 (04.08.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A170 s. r. o. 53 195 035 (28.07.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A169 s. r. o. 53 195 761 (28.07.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A168 s. r. o. 53 195 116 (28.07.2020) Platca DPH (po 17.08. 2020) Predaná
KASTON A167 s.r.o. 53 195 655 (29.07.2020) Platca DPH (po 17.08. 2020) Predaná
KASTON A166 s. r. o. 53 195 744 (30.07.2020) Platca DPH (po 17.08. 2020) Predaná
KASTON A165 s. r. o. 53 131 169 (30.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A164 s. r. o. 53 131 142 (26.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A163 s. r. o. 53 131 282 (25.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A162 s. r. o. 53 131 533 (25.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A161 s.r.o. 53 131 380 (26.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A160 s. r. o. 53 111 460 (14.05.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A159 s. r. o. 53 111 389 (12.06.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A158 s. r. o. 53 111 354 (12.06.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A157 s. r. o. 53 111 273 (12.06.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A156 s. r. o. 53 111 150 (17.06.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A155 s.r.o. 53 068 581 (18.05.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A154 s.r.o. 53 068 602 (12.05.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A153 s.r.o. 53 068 629 (13.05.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A152 s.r.o. 53 068 599 (12.05.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A151 s.r.o. 53 068 548 (14.05.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A150 s.r.o. 53 052 846 (23.04.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A149 s.r.o. 53 052 757 (06.05.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A148 s.r.o. 53 052 692 (24.04.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A147 s.r.o. 53 052 838 (29.04.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A146 s.r.o. 53 052 501 (25.04.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A145 s.r.o. 53 046 641 (20.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A144 s.r.o. 53 046 617 (16.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A143 s.r.o. 53 046 714 (21.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A142 s.r.o. 53 046 676 (16.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A141 s.r.o. 53 046 510 (16.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A140 s.r.o. 52 937 208 (14.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A139 s.r.o. 52 937 143 (12.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A138 s.r.o. 52 937 127 (12.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A137 s.r.o. 52 936 902 (12.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A136 s.r.o. 52 936 767 (13.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A135 s.r.o. 52 934 136 (12.02.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A134 s.r.o. 52 935 329 (12.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A133 s.r.o. 52 935 884 (14.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A132 s.r.o. 52 934 233 (13.02.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A131 s.r.o. 52 936 066 (13.02.2020) Platca DPH (04/2020) Predaná
KASTON A130 s.r.o. 52 905 284 (27.01.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A129 s.r.o. 52 906 027 (31.01.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A128 s.r.o. 52 904 458 (29.01.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A127 s.r.o. 52 903 524 (28.01.2020) Platca DPH (02/2020) Predaná
KASTON A126 s.r.o. 52 905 811 (29.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A125 s.r.o. 52 903 508 (29.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A124 s.r.o. 52 903 397 (29.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A123 s.r.o. 52 903 290 (28.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A122 s.r.o. 52 901 963 (28.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A121 s.r.o. 52 903 150 (28.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A120 s.r.o. 52 789 110 (22.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A119 s.r.o. 52 790 100 (23.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A118 s.r.o. 52 789063 (22.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A117 s.r.o. 52 789 969 (26.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A116 s.r.o. 52 789 527 (23.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A115 s.r.o. 52 710 947 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A114 s.r.o. 52 713 016 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A113 s.r.o. 52 713 032 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A112 s.r.o. 52 713 041 (15. 10. 2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A111 s.r.o. 52 713 717 (15. 10. 2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A110 s.r.o. 52 713 059 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A109 s.r.o. 52 717 445 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A108 s.r.o. 52 714 837 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A107 s.r.o. 52 716 333 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A106 s.r.o. 52 717 798 (15.10.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A105 s.r.o. 52 616 282 (03.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A104 s.r.o. 52 615 928 (03.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A103 s.r.o. 52 615 499 (02.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A102 s.r.o. 52 614 743 (28.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A101 s.r.o. 52 614 654 (28.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A100 s.r.o. 52 614 000 (04.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A99 s.r.o. 52 613 828 (28.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A98 s.r.o. 52 613 534 (04.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A97 s.r.o. 52 613 399 (28.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A96 s.r.o. 52 613 208 (30.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A95 s.r.o. 52 520 439 (25.08.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A94 s.r.o. 52 520 781 (18.07.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A93 s.r.o. 52 520 081 (17.07.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A92 s.r.o. 52 519 759 (17.07.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A91 s.r.o. 52 519 228 (16.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A90 s.r.o. 52 519 210 (12.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A89 s.r.o. 52 519 198 (11.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A88 s.r.o. 52 519 040 (10.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A87 s.r.o. 52 519 171 (12.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A86 s.r.o. 52 518 710 (12.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A85 s.r.o. 52 416 771 (30.05.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A84 s.r.o. 52 416 411 (29.05.2019) Platca DPH (06/2019) Predaná
KASTON A83 s.r.o. 52 416 682 (29.05.2019) Platca DPH (06/2019) Predaná
KASTON A82 s.r.o. 52 416 712 (28.05.2019) Platca DPH (06/2019) Predaná
KASTON A81 s.r.o. 52 416 593 (30.05.2019) Platca DPH (06/2019) Predaná
KASTON A80 s.r.o. 52 361 543 (19.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A79 s.r.o. 52 361 314 (18.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A78 s.r.o. 52 361 691 (18.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A77 s.r.o. 52 361 772 (19.04.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A76 s.r.o. 52 361 969 (18.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A75 s.r.o. 52 353 788 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A74 s.r.o. 52 353 605 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A73 s.r.o. 52 353 460 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A72 s.r.o. 52 351 572 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A71 s.r.o. 52 352 323 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A70 s.r.o. 52 257 738 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A69 s.r.o. 52 259 323 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A68 s.r.o. 52 259 960 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A67 s.r.o. 52 258 378 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A66 s.r.o. 52 257 703 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A65 s.r.o. 52 261 841 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A64 s.r.o. 52 257 606 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A63 s.r.o. 52 261 590 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A62 s.r.o. 52 261 221 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A61 s.r.o. 52 262 014 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A60 s.r.o. 52 175 171 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A59 s.r.o. 52 175 120 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A58 s.r.o. 52 174 123 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A57 s.r.o. 52 173 712 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A56 s.r.o. 52 174 948 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A55 s.r.o. 52 158 624 (18.01.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A54 s.r.o. 52 160 831 (18.01.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A53 s.r.o. 52 160 041 (18.01.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A52 s.r.o. 52 159 914 (52 159 914) Neplatca DPH Predaná
KASTON A51 s.r.o. 52 158 560 (18.01.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A50 s.r.o. 52 043 231 (17.12.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A49 s.r.o. 52 043 126 (17.12.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A48 s.r.o. 52 043 657 (17.12.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A47 s.r.o. 52 041 875 (17.12.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A46 s.r.o. 52 041 514 (07.12.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A45 s.r.o. 52 043 908 (26.11.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A44 s.r.o. 52 042 766 (26.11.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A43 s.r.o. 52 042 821 (26.11.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A42 s.r.o. 52 042 634 (16.11.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A41 s.r.o. 52 041 972 (16.11.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A40 s.r.o. 51 974 959 (29.09.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A39 s.r.o. 51 979 233 (29.09.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A38 s.r.o. 51 977 711 (29.09.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A37 s.r.o. 51 978 814 (29.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A36 s.r.o. 51 977 613 (29.09.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A35 s.r.o. 51 975 041 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A34 s.r.o. 51 975 033 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A33 s.r.o. 51 975 025 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A32 s.r.o. 51 975 017 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A31 s.r.o. 51 975 009 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A30 s.r.o. 51 920 522 (51 920 522) Neplatca DPH Predaná
KASTON A29 s.r.o. 51 920 336 (01.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A28 s.r.o. 51 921 430 (01.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A27 s.r.o. 51 921 197 (01.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A26 s.r.o. 51 918 994 (01.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A25 s.r.o. 51 845 211 (24.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A24 s.r.o. 51 844 770 (25.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A23 s.r.o. 51 844 761 (27.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A22 s.r.o. 51 844 711 (20.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A21 s.r.o. 51 844 559 (20.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A20 s.r.o. 51 664 861 (12.4.2018) Platca DPH (27.6.2018) Predaná
KASTON A19 s.r.o. 51 665 409 (12.4.2018) Platca DPH (27.6.2018) Predaná
KASTON A18 s.r.o. 51 667 169 (12.4.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A17 s.r.o. 51 667 053 (12.4.2018) Platca DPH (27.6.2018) Predaná
KASTON A16 s.r.o. 51 665 051 (12.4.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A15 s.r.o. 51 665 573 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A14 s.r.o. 51 665 115 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A13 s.r.o. 51 667 509 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A12 s.r.o. 51 665 174 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A11 s.r.o. 51 667 657 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A10 s.r.o. 51 432 455 (22.3.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A9 s.r.o. 51 432 714 (24.03.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A8 s.r.o. 51 433 371 (29.03.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A7 s.r.o. 51 431 891 (04.04.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A6 s.r.o. 51 432 862 (04.04.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A5 s.r.o. 51 432 609 (22.02.2018) Platca DPH (15.03.2018) Predaná
KASTON A4 s.r.o. 51 432 943 (23.02.2018) Platca DPH (16.04.2018) Predaná
KASTON A3 s.r.o. 51 432 773 (22.02.2018) Platca DPH (15.03.2018) Predaná
KASTON A2 s.r.o. 51 433 281 (23.02.2018) Platca DPH (16.04.2018) Predaná
KASTON A1 s.r.o. 51 431 998 (23.02.2018) Platca DPH (16.04.2018) Predaná
KASTON EPSILON s.r.o. 51 259 354 (19.12.2017) Neplatca DPH Predaná
KASTON DELTA s.r.o. 51 259 427 (26.01.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON GAMA s.r.o. 51 259 648 (20.01.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON BETA s.r.o. 51 259 541 (20.12.2017) Platca DPH (17.01.2018) Predaná
KASTON ALFA s.r.o. 51 259 591 (19.12.2017) Platca DPH (17.01.2018) Predaná
KASTON INVEST s.r.o. 51 136 244 (03.10.2017) Platca DPH (20171106) Predaná
KASTON TRADE s.r.o. 51 136 066 (04.10.2017) Platca DPH (20171106) Predaná
Zobraziť všetky Skryť

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás

Táto webová stránka používa cookies. Môžete ich kedykoľvek odstrániť alebo túto funkciu blokovať. Podmienky ochrany osobných údajov

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť