Predaj READY MADE s.r.o.

1000 €

firma na predaj
PLATCA DPH
uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

250 €

firma na predaj
NEPLATCA DPH
uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

všetko potrebné vybavíme za vás
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme vám, samozrejme, bezplatne

Základná charakteristika NAŠICH – READY MADE spoločností s ručením obmedzeným (ďalej len spoločnosť):

 • Zabezpečujeme predaj spoločností založených výlučne spoločnosťou READY MADE s.r.o., ktorá garantuje ich ekonomický a právny stav.
 • Spoločnosti nemajú žiadne záväzky, žiadne pohľadávky, žiadny účet v banke a majú splatené základné imanie.
 • Spoločnosti sú registrované živnostenským a obchodným registrom a daňovým úradom.
 • Podnikať v spoločnosti môžete okamihom podpisu dokumentov  t.j. menovaním konateľa, následný zápis do obchodného registra bude trvať do 7 prac. dní, ale tento má už len deklaratórny účinok.
 • Pri predaji uvedených spoločností spolupracujeme s  advokátskymi kanceláriami, audítormi, účtovnými kanceláriami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú záujem o začatie podnikania v v zmysle platných právnych a účtovných pravidiel. Ide o transparentný (nie diskrétny a utajovaný) predaj spoločností, kde VŠETKY predané spoločnosti sú zverejnené na tejto stránke v doleuvedenom zozname. Vyhradzujeme si právo, v prípade podozrivých skutočností, odmietnuť záujemcu o kúpu spoločnosti.
 • Pokiaľ pri predaji spoločnosti je nadobúdateľom obchodného podielu zahraničná osoba, je potrebné, aby kontaktnou osobou bola osoba so slovenskou štátnou príslušnosťou (s výnimkou českej republiky). Zahraničný nadobúdateľ obchodného podielu a zahraničný nový konateľ nám musí naskenovať doklad totožnosti – identifikačný doklad, kde je uvedené miesto bydliska.
 • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach, spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.
 • Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.financnasprava.sk/
 • Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.socpoist.sk/
 • UPOZORNENIE: Účinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu a ani konateľ s .r. o. , nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku.
  TU si prekontrolujte, či sa v registri nenachádzate: https://obcan.justice.sk/
  Pokiaľ dôjde k odmietnutiu návrhu obchodným registrom na zápis zmeny s. r. o. z dôvodu, že nadobúdateľ, prevádzateľ obchodného podielu, alebo konateľ je evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, bude možné podať námietku voči nevykonaniu zápisu, až po tom, ako osoba v tomto registri nebude evidovaná.

Postup kúpy READY MADE s.r.o.

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho

Virtuálne sídlo

pokiaľ máte záujem o poskytnutie virtuálneho sídla, vyberte si adresu a balík služieb a následne nám to vypíšte do formuláru
virtuálne sídlo Bratislava
virtuálne sídlo Liptovský Mikuláš
virtuálne sídlo Nitra
virtuálne sídlo Košice

MY vyhotovíme faktúru a dokumenty

zašleme Vám FAKTÚRU. Po pripísaní úhrady na náš účet, vám vyhotovené dokumenty zašleme na váš email

VY podpíšete dokumenty

dokumenty podpíšete, na potrebných dokumentoch overíte podpisy a zašlete nám ich poštou

Alternatíva: dokumenty nám môžete zaslať mailom podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom v prípade dodržania technických a legislatívnych podmienok
INFO TU

MY podáme podania na príslušné úrady

cca do 7 pracovných dní bude zmena zapísaná – následne vám zašleme všetky potrebné dokumenty

Zoznam READY MADE s.r.o.

Obchodné meno IČO (vznik s.r.o.) Platca DPH (vznik DPH) Cena / Stav
KASTON A597 s.r.o.ORSR 56 218 567 (17.04.2024) Platca DPH (05/2024) 1 000 €
KASTON A596 s.r.o.ORSR 56 218 605 (17.04.2024) Platca DPH (05/2024) 1 000 €
AKORA 407 s.r.o.ORSR 56 258 038 (11.05.2024) Neplatca DPH 250 €
AKORA 406 s.r.o.ORSR 56 258 291 (11.05.2024) Neplatca DPH 250 €
AKORA 405 s.r.o. 56 212 810 (17.04.2024) Neplatca DPH Rezervovaná
AKORA 404 s.r.o.ORSR 56 210 469 (17.04.2024) Neplatca DPH 250 €
AKORA 403 s.r.o. 56 211 660 (17.04.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 402 s.r.o. 56 211 686 (17.04.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A595 s.r.o.ORSR 56 205 058 (11.04.2024) Platca DPH (05/2024) 1 000 €
AKORA 401 s.r.o. 56 211 627 (17.04.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A594 s.r.o.ORSR 56 205 121 (11.04.2024) Platca DPH (05/2024) 1 000 €
KASTON A593 s.r.o. 56 205 279 (11.04.2024) Platca DPH (05/2024) Predaná
AKORA 400 s.r.o. 56 191 961 (06.04.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 399 s.r.o. 56 193 904 (06.04.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A592 s.r.o. 56 205 201 (11.04.2024) Platca DPH (05/2024) Predaná
KASTON A591 s.r.o. 56 205 210 (11.04.2024) Platca DPH (05/2024) Predaná
KASTON A589 s.r.o. 56 192 631 (06.04.2024) Platca DPH (04/2024) Predaná
AKORA 398 s.r.o. 56 194 129 (06.04.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A588 s.r.o. 56 192 797 (06.04.2024) Platca DPH (04/2024) Predaná
KASTON A587 s.r.o. 56 192 851 (06.04.2024) Platca DPH (04/2024) Predaná
AKORA 397 s.r.o. 56 192 908 (06.04.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A590 s.r.o. 56 191 987 (06.04.2024) Platca DPH (04/2024) Predaná
AKORA 396 s.r.o. 56 192 941 (06.04.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 395 s.r.o. 56 167 733 (26.03.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A586 s.r.o. 56 193 793 (06.04.2024) Platca DPH (19.04.2024) Predaná
AKORA 394 s.r.o. 56 169 795 (26.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 393 s.r.o. 56 167 776 (26.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 392 s.r.o. 56 168 829 (26.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 391 s.r.o. 56 169 957 (26.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 390 s.r.o. 56 159 536 (20.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 389 s.r.o. 56 160 267 (20.03.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A585 s.r.o. 56 137 541 (12.03.2024) Platca DPH (15.04.2024) Predaná
KASTON A584 s.r.o. 56 138 326 (12.03.2024) Platca DPH (15.04.2024) Predaná
KASTON A583 s.r.o. 56 138 415 (12.03.2024) Platca DPH (10.04.2024) Predaná
AKORA 388 s.r.o. 56 159 471 (20.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 387 s.r.o. 56 158 823 (20.03.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A582 s.r.o. 56 135 327 (12.03.2024) Platca DPH (10.04.2024) Predaná
KASTON A581 s.r.o. 56 129 556 (12.03.2024) Platca DPH (10.04.2024) Predaná
KASTON A580 s.r.o. 56 084 528 (17.02.2024) Platca DPH (03/2024) Predaná
AKORA 386 s.r.o. 56 158 301 (20.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 385 s.r.o. 56 138 652 (13.03.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A574 s.r.o. 56 027 397 (11.02.2024) Platca DPH (03/2024) Predaná
KASTON A573 s.r.o. 56 027 648 (11.02.2024) Platca DPH (02/2024) Predaná
KASTON A579 s.r.o. 56 085 761 (17.02.2024) Platca DPH (03/2024) Predaná
KASTON A578 s.r.o. 56 084 587 (17.02,2024) Platca DPH (03/2024) Predaná
AKORA 384 s.r.o. 56 136 145 (13.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 383 s.r.o. 56 137 613 (13.03.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A577 s.r.o. 56 084 633 (17.02.2024) Platca DPH (03/2024) Predaná
AKORA 382 s.r.o. 56 137 991 (13.03.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 381 s.r.o. 56 135 262 (13.03.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A576 s.r.o. 56 087 853 (17.02.2024) Platca DPH (03/2024) Predaná
KASTON A575 s.r.o. 56 026 463 (11.02.2024) Platca DPH (03/2024) Predaná
AKORA 380 s.r.o. 56 087 012 (20.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 379 s.r.o. 56 090 447 (20.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 378 s.r.o. 56 087 837 (20.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 377 s.r.o. 56 090 633 (20.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 376 s.r.o. 56 089 252 (20.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 375 s.r.o. 56 084 617 (17.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 374 s.r.o. 56 084 455 (17.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 373 s.r.o. 56 089 244 (17.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 372 s.r.o. 56 089 228 (17.02.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A572 s.r.o. 56 024 517 (11.02.2024) Platca DPH (02/2024) Predaná
AKORA 371 s.r.o. 56 085 265 (17.02.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A571 s.r.o. 56 024 541 (11.02.2024) Platca DPH (02/2024) Predaná
AKORA 370 s.r.o. 56 033 371 (07.02.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A570 s.r.o. 56 011 024 (18.01.2024) Platca DPH (19.02.2024) Predaná
KASTON A569 s.r.o. 56 012 641 (18.01.2024) Platca DPH (19.02.2024) Predaná
AKORA 369 s.r.o. 56 032 170 (07.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 368 s.r.o. 56 032 226 (07.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 367 s.r.o. 56 033 028 (07.02.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 366 s.r.o. 56 032 269 (07.02.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A568 s.r.o. 56 010 966 (18.01.2024) Platca DPH (15.02.2024) Predaná
KASTON A567 s.r.o. 56 010 931 (18.01.2024) Platca DPH (15.02.2024) Predaná
KASTON A566 s.r.o. 56 011 393 (18.01.2024) Platca DPH (15.02.2024) Predaná
KASTON A565 s.r.o. 55 995 632 (11.01.2024) Platca DPH (02/2024) Predaná
KASTON A564 s.r.o. 55 993 010 (11.01.2024) Platca DPH (02/2024) Predaná
KASTON A563 s.r.o. 55 989 641 (11.01.2024) Platca DPH (02/2024) Predaná
KASTON A562 s.r.o. 55 995 608 (11.01.2024) Platca DPH (02/2024) Predaná
KASTON A561 s.r.o. 55 989 705 (11.01.2024) Platca DPH (02/2024) Predaná
AKORA 365 s.r.o. 56 013 515 (18.01.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 364 s.r.o. 56 012 560 (18.01.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 363 s.r.o. 56 013 035 (18.01.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 362 s.r.o. 56 013 876 (18.01.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 361 s.r.o. 56 013 621 (18.01.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A560 s.r.o. 55 966 144 (01.01.2024) Platca DPH (01.02.2024) Predaná
KASTON A559 s.r.o. 55 963 218 (01.01.2024) Platca DPH (01.02.2024) Predaná
KASTON A558 s.r.o. 55 963 374 (01.01.2024) Platca DPH (01.02.2024) Predaná
AKORA 360 s.r.o. 55 967 167 (01.01.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 359 s.r.o. 55 965 750 (01.01.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 358 s.r.o. 55 965 865 (01.01.2024) Neplatca DPH Predaná
AKORA 357 s.r.o. 55 966 535 (01.01.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A557 s.r.o. 55 963 251 (01.01.2024) Platca DPH (22.01.2024) Predaná
KASTON A556 s.r.o. 55 963 293 (01.01.2024) Platca DPH (22.01.2024) Predaná
AKORA 356 s.r.o. 55 966 942 (01.01.2024) Neplatca DPH Predaná
KASTON A555 s.r.o. 55 952 763 (01.01.2024) Platca DPH (01/2024) Predaná
AKORA 355 s.r.o. 55 933 866 (08.12.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 354 s.r.o. 55 933 190 (09.12.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 353 s.r.o. 55 933 874 (08.12.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A554 s.r.o. 55 951 261 (01.01.2024) Platca DPH (01/2024) Predaná
AKORA 352 s.r.o. 55 931 430 (08.12.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A553 s.r.o. 55 952 283 (01.01.2024) Platca DPH (01/2024) Predaná
KASTON A552 s.r.o. 55 952 691 (01.01.2024) Platca DPH (01/2024) Predaná
KASTON A551 s.r.o. 55 951 872 (01.01.2024) Platca DPH (01/2024) Predaná
AKORA 351 s.r.o. 55 933 831 (08.12.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 350 s.r.o. 55 917 593 (05.12.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A550 s.r.o. 55 932 606 (08.12.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A549 s.r.o. 55 931 359 (08.12.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A548 s.r.o. 55 931 375 (08.12.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A547 s.r.o. 55 933 165 (08.12.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A546 s.r.o. 55 933 777 (08.12.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
AKORA 349 s.r.o. 55 918 395 (05.12.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 348 s.r.o. 55 918 042 (05.12.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 347 s.r.o. 55 917 551 (05.12.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 346 s.r.o. 55 917 399 (05.12.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A545 s.r.o. 55 887 694 (17.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A544 s.r.o. 55 886 248 (17.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
AKORA 345 s.r.o. 55 903 096 (30.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 344 s.r.o. 55 901 719 (28.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 343 s.r.o. 55 901 751 (28.11.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A543 s.r.o. 55 886 213 (17.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
AKORA 342 s.r.o. 55 902 995 (28.11.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A542 s.r.o. 55 887 481 (17.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A541 s.r.o. 55 887 571 (17.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
AKORA 341 s.r.o. 55 906 745 (28.11.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A540 s.r.o. 55 868 860 (14.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A539 s.r.o. 55 868 738 (11.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A538 s.r.o. 55 870 678 (11.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A537 s.r.o. 55 868 568 (10.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
KASTON A536 s.r.o. 55 870 805 (11.11.2023) Platca DPH (12/2023) Predaná
AKORA 340 s.r.o. 55 894 640 (21.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 339 s.r.o. 55 893 643 (17.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 338 s.r.o. 55 893 783 (21.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 337 s.r.o. 55 894 194 (21.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 336 s.r.o. 55 894 356 (21.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 335 s.r.o. 55 893 261 (21.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 334 s.r.o. 55 887 937 (17.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 333 s.r.o. 55 888 615 (17.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 332 s.r.o. 55 892 922 (24.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 331 s.r.o. 55 888 747 (28.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 330 s.r.o. 55 868 819 (14.11.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A535 s.r.o. 55 833 471 (25.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
KASTON A534 s.r.o. 55 836 631 (25.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
KASTON A533 s.r.o. 55 832 971 (25.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
KASTON A532 s.r.o. 55 834 159 (25.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
KASTON A531 s.r.o. 55 835 104 (25.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
AKORA 329 s.r.o. 55 870 775 (14.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 328 s.r.o. 55 870 759 (14.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 327 s.r.o. 55 870 619 (10.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 326 s.r.o. 55 870 708 (11.11.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 325 s.r.o. 55 835 821 (25.10.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A530 s.r.o. 55 792 111 (10.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
KASTON A529 s.r.o. 55 792 545 (10.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
AKORA 324 s.r.o. 55 837 611 (25.10.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A528 s.r.o. 55 791 034 (06.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
AKORA 323 s.r.o. 55 837 417 (24.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 322 s.r.o. 55 838 049 (25.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 321 s.r.o. 55 835 686 (25.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 320 s.r.o. 55 811 710 (13.10.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A527 s.r.o. 55 795 978 (06.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
KASTON A526 s.r.o. 55 790 984 (10.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
AKORA 319 s.r.o. 55 810 799 (12.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 318 s.r.o. 55 810 659 (12.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 317 s.r.o. 55 811 523 (13.10.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A525 s.r.o. 55 772 323 (03.10.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON 524 s.r.o. 55 777 261 (30.09.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON A523 s.r.o. 55 774 695 (03.10.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
AKORA 316 s.r.o. 55 810 802 (13.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 315 s.r.o. 55 777 422 (03.10.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A522 s.r.o. 55 777 309 (03.10.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON A521 s.r.o. 55 776 426 (03.10.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
AKORA 314 s.r.o. 55 772 404 (03.10.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A520 s.r.o. 55 756 476 (26.09.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON A519 s.r.o. 55 756 824 (26.09.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON A518 s.r.o. 55 756 298 (28.09.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON A517 s.r.o. 55 756 204 (28.09.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON A516 s.r.o. 55 756 310 (05.10.2023) Platca DPH (11/2023) Predaná
AKORA 313 s.r.o. 55 774 555 (03.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 312 s.r.o. 55 773 338 (03.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 311 s.r.o. 55 772 471 (30.09.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 310 s.r.o. 55 757 227 (26.09.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 309 s.r.o. 55 757 294 (26.09.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 308 s.r.o. 55 756 565 (05.10.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 307 s.r.o. 55 758 118 (28.09.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 306 s.r.o. 55 757 243 (28.09.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A515 s.r.o. 55 672 299 (16.08.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON A514 s.r.o. 55 670 270 (16.08.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
KASTON A513 s.r.o. 55 671 713 (15.08.2023) Platca DPH (10/2023) Predaná
AKORA 305 s.r.o. 55 667 376 (12.08.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 304 s.r.o. 55 667 457 (11.08.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 303 s.r.o. 55 667 279 (11.08.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 302 s.r.o. 55 667 465 (11.08.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 301 s.r.o. 55 666 337 (11.08.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 300 s.r.o. 55 655 629 (05.08.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A512 s.r.o. 55 672 442 (15.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
KASTON A511 s.r.o. 55 671 641 (16.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
KASTON A510 s.r.o. 55 668 003 (10.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
KASTON A509 s.r.o. 55 668 071 (10.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
AKORA 299 s.r.o. 55 654 941 (08.08.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A508 s.r.o. 55 668 054 (10.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
KASTON A507 s.r.o. 55 666 434 (10.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
KASTON A506 s.r.o. 55 668 178 (11.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
KASTON A505 s.r.o. 55 658 644 (08.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
AKORA 298 s.r.o. 55 655 734 (05.08.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 297 s.r.o. 55 656 048 (08.08.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A504 s.r.o. 55 659 608 (08.08.2023) Platca DPH (09/2023) Predaná
KASTON A503 s.r.o. 55 659 578 (05.08.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
AKORA 296 s.r.o. 55 654 908 (05.08.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 295 s.r.o. 55 613 128 (28.07.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 294 s.r.o. 55 613 322 (27.07.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A502 s.r.o. 55 658 687 (08.08.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
KASTON A501 s.r.o. 55 659 438 (05.08.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
KASTON A500 s.r.o. 55 631 207 (05.08.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
AKORA 293 s.r.o. 55 612 890 (27.07.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON 499 s.r.o. 55 630 294 (28.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
KASTON A498 s.r.o. 55 630 570 (28.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
KASTON A497 s.r.o. 55 631 886 (29.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
KASTON A496 s.r.o. 55 630 383 (28.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
AKORA 292 s.r.o. 55 613 136 (28.07.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 291 s.r.o. 55 613 047 (27.07.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 290 s.r.o. 55 588 841 (12.07.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A495 s.r.o. 55 591 094 (07.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
KASTON A494 s.r.o. 55 591 361 (11.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
AKORA 289 s.r.o. 55 589 049 (11.07.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A493 s.r.o. 55 591 302 (12.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
AKORA 288 s.r.o. 55 588 310 (12.07.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A492 s.r.o. 55 583 130 (07.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
KASTON A491 s.r.o. 55 583 041 (07.07.2023) Platca DPH (08/2023) Predaná
KASTON A490 s.r.o. 55 531 610 (14.06.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
AKORA 287 s.r.o. 55 588 492 (12.07.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A489 s.r.o. 55 536 182 (15.06.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
AKORA 286 s.r.o. 55 588 611 (11.072023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A488 s.r.o. 55 532 489 (15.06.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
KASTON A487 s.r.o. 55 535 020 (15.06.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
KASTON A486 s.r.o. 55 531 555 (22.06.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
KASTON A485 s.r.o. 55 456 596 (17.05.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
AKORA 285 s.r.o. 55 582 494 (05.07.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 284 s.r.o. 55 582 796 (07.07.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 283 s.r.o. 55 582 559 (07.07.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 282 s.r.o. 55 582 923 (07.07.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 281 s.r.o. 55 583 091 (07.07.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A484 s.r.o. 55 456 502 (17.05.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
KASTON A483 s.r.o. 55 457 703 (16.05.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
AKORA 280 s.r.o. 55 543 499 (21.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 279 s.r.o. 55 546 374 (17.06.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A482 s.r.o. 55 457 622 (18.05.2023) Platca DPH (07/2023) Predaná
KASTON A481 s.r.o. 55 457 797 (17.05.2023) Platca DPH (06/2023) Predaná
AKORA 278 s.r.o. 55 546 030 (17.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 277 s.r.o. 55 546 421 (20.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 276 s.r.o. 55 546 552 (17.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 275 s.r.o. 55 520 979 (14.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 274 s.r.o. 55 520 839 (21.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 273 s.r.o. 55 519 920 (15.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 272 s.r.o. 55 520 511 (14.06.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A480 s.r.o. 55 400 230 (27.04.2023) Platca DPH (06/2023) Predaná
AKORA 271 s.r.o. 55 520 723 (13.01.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A479 s.r.o. 55 403 875 (29.04.2023) Platca DPH (06/2023) Predaná
KASTON A478 s.r.o. 55 398 928 (29.04.2023) Platca DPH (06/2023) Predaná
KASTON A477 s.r.o. 55 404 006 (28.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
AKORA 270 s.r.o. 55 497 942 (31.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 269 s.r.o. 55 497 870 (03.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 268 s.r.o. 55 498 469 (02.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 267 s.r.o. 55 496 458 (01.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 266 s.r.o. 55 496 393 (31.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 265 s.r.o. 55 481 353 (25.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 264 s.r.o. 55 479 243 (02.06.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 263 s.r.o. 55 480 071 (26.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 262 s.r.o. 55 480 021 (25.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 261 s.r.o. 55 479 073 (25.05,2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 260 s.r.o. 55 461 417 (13.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 259 s.r.o. 55 457 096 (17.05.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A476 s.r.o. 55 404 251 (27.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
KASTON A475 s.r.o. 55 371 345 (12.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
AKORA 258 s.r.o. 55 457 321 (17.05,2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A474 s.r.o. 55 373 356 (06.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
KASTON A473 s.r.o. 55 372 147 (07.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
AKORA 257 s.r.o. 55 456 987 (16.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 256 s.r.o. 55 457 142 (13.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 255 s.r.o. 55 399 151 (11.05.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A472 s.r.o. 55 371 329 (05.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
KASTON A471 s.r.o. 55 373 216 (05.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
AKORA 254 s.r.o. 55 404 111 (06.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 253 s.r.o. 55 402 551 (10.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 252 s.r.o. 55 402 593 (11.05.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 251 s.r.o. 55 399 321 (10.05.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A470 s.r.o. 55 359 264 (05.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
KASTON A469 s.r.o. 55 353 711 (07.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
AKORA 250 s.r.o. 55 377 017 (20.04.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A468 s.r.o. 55 359 086 (06.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
AKORA 249 s.r.o. 55 378 510 (19.04.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 248 s.r.o. 55 375 987 (15.04.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 247 s.r.o. 55 378 536 (18.04.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 246 s.r.o. 55 376 011 (18.04.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 245 s.r.o. 55 331 378 (28.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 244 s.r.o. 55 331 335 (28.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 243 s.r.o. 55 331 386 (29.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 242 s.r.o. 55 331 441 (29.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 241 s.r.o. 55 331 726 (29.03.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A467 s.r.o. 55 359 400 (06.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
KASTON A466 s.r.o. 55 354 475 (05.04.2023) Platca DPH (05/2023) Predaná
AKORA 240 s.r.o. 55 326 234 (22.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 239 s.r.o. 55 325 564 (23.03.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A465 s.r.o. 55 342 108 (24.03.2023) Platca DPH (04/2023) Predaná
KASTON A464 s.r.o. 55 342 272 (28.03.2023) Platca DPH (04/2023) Predaná
KASTON A463 s.r.o. 55 342 248 (24.03.2023) Platca DPH (04/2023) Predaná
KASTON A462 s.r.o. 55 342 329 (25.03.2023) Platca DPH (04/2023) Predaná
KASTON A461 s.r.o. 55 342 167 (24.03.2023) Platca DPH (04/2023) Predaná
AKORA 238 s.r.o. 55 326 773 (22.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 237 s.r.o. 55 325 301 (22.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 236 s.r.o. 55 327 982 (22.03.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A460 s.r.o. 55 306 195 (10.03.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
KASTON A459 s.r.o. 55 306 195 (10.03.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
KASTON A458 s.r.o. 55 303 668 (09.03.2023) Platca DPH (03/023) Predaná
KASTON A457 s.r.o. 55 307 256 (15.03.2023) Platca DPH (04/2023) Predaná
KASTON A456 s.r.o. 55 303 412 (09.03.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
AKORA 235 s.r.o. 55 306 098 (10.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 234 s.r.o. 55 306 799 (10.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 233 s.r.o. 55 309 275 (10.03.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A455 s.r.o. 55 260 501 (22.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
KASTON A454 s.r.o. 55 264 328 (24.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
AKORA 232 s.r.o. 55 303 587 (10.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 231 s.r.o. 55 306 306 (09.03.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A453 s.r.o. 55 261 850 (24.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
KASTON A452 s.r.o. 55 264 204 (24.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
KASTON A451 s.r.o. 55 264 832 (22.02.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
AKORA 230 s.r.o. 55 278 876 (02.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 229 s.r.o. 55 278 850 (08.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 228 s.r.o. 55 278 914 (03.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 227 s.r.o. 55 278 957 (02.03.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 226 s.r.o. 55 278 931 (02.03.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A450 s.r.o. 55 214 801 (03.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
AKORA 225 s.r.o. 55 233 457 (16.02.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 224 s.r.o. 55 237 011 (17.02.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A449 s.r.o. 55 214 606 (02.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
AKORA 223 s.r.o. 55 234 054 (17.02.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A448 s.r.o. 55 213 961 (03.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
AKORA 222 s.r.o. 55 233 902 (18.01.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 221 s.r.o. 55 233 627 (21.02.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A447 s.r.o. 55 220 100 (04.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
KASTON A446 s.r.o. 55 214 681 (03.02.2023) Platca DPH (03/2023) Predaná
KASTON A445 s.r.o. 55 183 298 (24.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
AKORA 220 s.r.o. 55 207 669 (01.02.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 219 s.r.o. 55 207 642 (01.02.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 218 s.r.o. 55 207 626 (02.02.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 217 s.r.o. 55 207 596 (02.02.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A444 s.r.o. 55 182 305 (20.01.2023) Platca DPH (20.02.2023) Predaná
KASTON A443 s.r.o. 55 182 356 (24.01.2023) Platca DPH (20.02.2023) Predaná
KASTON A442 s.r.o. 55 182 429 (24.01.2023) Platca DPH (20.02.2023) Predaná
KASTON A441 s.r.o. 55 182 925 (26.01.2023) Platca DPH (20.02.2023) Predaná
KASTON A440 s.r.o. 55 171 362 (24.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
AKORA 216 s.r.o. 55 207 600 (01.02,2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 215 s.r.o. 55 183 336 (21.01.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A439 s.r.o. 55 171 168 (20.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
KASTON A438 s.r.o. 55 172 571 (20.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
AKORA 214 s.r.o. 55 183 590 (24.01.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 213 s.r.o. 55 183 557 (24.01.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A437 s.r.o. 55 172 130 (19.01.1023) Platca DPH (02/2023) Predaná
KASTON A436 s.r.o. 55 171 079 (17.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
AKORA 212 s.r.o. 55 183 671 (20.01.2023) Neplatca DPH Predaná
KASTON A435 s.r.o. 55 149 294 (11.03.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
KASTON A434 s.r.o. 55 149 596 (12.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
KASTON A433 s.r.o. 55 147 569 (11.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
KASTON A432 s.r.o. 55 149 529 (11.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
KASTON A431 s.r.o. 55 149 367 (11.01.2023) Platca DPH (02/2023) Predaná
AKORA 211 s.r.o. 55 182 526 (20.01.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 210 s.r.o. 55 162 657 (17.01.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 209 s.r.o. 55 162 746 (20.01.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 208 s.r.o. 55 162 380 (19.01.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 207 s.r.o. 55 162 100 (19.01.1023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 206 s.r.o. 55 162 169 (18.01.2023) Neplatca DPH Predaná
AKORA 205 s.r.o. 55 096 051 (20.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 204 s.r.o. 55 097 201 (21.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 203 s.r.o. 55 096 107 (20.12.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A430 s.r.o. 55 058 817 (25.11.2022) Platca DPH (01/2023) Predaná
KASTON A429 s.r.o. 55 057 594 (23.11.2022) Platca DPH (01/2023) Predaná
KASTON A428 s.r.o. 55 057 781 (30.11.2022) Platca DPH (01/2023) Predaná
AKORA 202 s.r.o. 55 095 887 (20.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 201 s.r.o. 55 095 950 (20.12.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A427 s.r.o. 55 057 667 (24.11.2022) Platca DPH (01/2023) Predaná
KASTON A426 s.r.o. 55 057 730 (24.11.2022) Platca DPH (01/2023) Predaná
KASTON A425 s.r.o. 55 038 166 (17.11.2022) Platca DPH (01/2023) Predaná
KASTON A424 s.r.o. 55 037 135 (17.11.2022) Platca DPH (01/2023) Predaná
AKORA 200 s.r.o. 55 083 455 (03.12.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A423 s.r.o. 55 037 861 (16.11.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
KASTON A422 s.r.o. 55 037 704 (17.11.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
KASTON A421 s.r.o. 55 037 968 (17.11.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
AKORA 199 s.r.o. 55 083 331 (06.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 198 s.r.o. 55 082 742 (06.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 197 s.r.o. 55 082 793 (09.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 196 s.r.o. 55 082 840 (06.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 195 s.r.o. 55 081 380 (02.12.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A420 s.r.o. 54 986 541 (26.10.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
AKORA 194 s.r.o. 55 080 227 (01.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 193 s.r.o. 55 081 991 (02.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 192 s.r.o. 55 081 533 (02.12.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 191 s.r.o. 55 081 487 (02.12.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A419 s.r.o. 54 986 184 (25.10.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
KASTON A418 s.r.o. 54 990 815 (26.10.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
AKORA 190 s.r.o. 55 058 507 (26.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 189 s.r.o. 55 058 604 (22.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 188 s.r.o. 55 060 251 (23.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 187 s.r.o. 55 058 680 (29.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 186 s.r.o. 55 058 434 (25.112022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A417 s.r.o. 54 986 851 (26.10.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
KASTON A416 s.r.o. 54 986 745 (26.10.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
AKORA 185 s.r.o. 55 025 099 (09.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 184 s.r.o. 55 027 539 (08.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 183 s.r.o. 55 027 105 (08.11.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A415 s.r.o. 54 969 123 (19.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
AKORA 182 s.r.o. 55 026 974 (09.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 181 s.r.o. 55 025 072 (08.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 180 s.r.o. 54 986 273 (09.11.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 179 s.r.o. 54 986 338 (28.10.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 178 s.r.o. 54 986 958 (27.10.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A414 s.r.o. 54 969 166 (19.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
AKORA 177 s.r.o. 54 986 397 (25.10.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A413 s.r.o. 54 969 140 (18.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
KASTON A412 s.r.o. 54 969 158 (21.10.2022) Platca DPH (12/2022) Predaná
KASTON A411 s.r.o. 54 969 191 (19.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
AKORA 176 s.r.o. 54 986 591 (27.10.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 175 s.r.o. 54 969 204 (18.10.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A410 s.r.o. 54 925 266 (12.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
KASTON A409 s.r.o. 54 926 165 (14.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
AKORA 174 s.r.o. 54 969 174 (14.10.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 173 s.r.o. 54 968 984 (18.10.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A407 s.r.o. 54 925 088 (12.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
KASTON A406 s.r.o. 54 925 215 (14.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
AKORA 172 s.r.o. 54 969 034 (15.10.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 171 s.r.o. 54 969 051 (22.10.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A408 s.r.o. 54 925 142 (08.10.2022) Platca DPH (11/2022) Predaná
KASTON A405 s.r.o. 54 877 555 (15.09.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
AKORA 170 s.r.o. 54 954 126 (12.10.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 169 s.r.o. 54 958 504 (13.10.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 168 s.r.o. 54 954 215 (11.10.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 167 s.r.o. 54 955 891 (21.10.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 166 s.r.o. 54 951 933 (11.10.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A404 s.r.o. 54 877 491 (15.09.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
KASTON A403 s.r.o. 54 877 598 (17.09.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
KASTON A402 s.r.o. 54 877 938 (15.09.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
KASTON A401 s.r.o. 54 877 768 (14.09.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
KASTON A400 s.r.o. 54 823 072 (19.09.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
KASTON A399 s.r.o. 54 822 971 (20.08.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
AKORA 165 s.r.o. 54 915 601 (24.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 164 s.r.o. 54 917 026 (28.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 163 s.r.o. 54 917 182 (27.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 162 s.r.o. 54 917 166 (27.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 161 s.r.o. 54 914 094 (23.09.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 160 s.r.o. 54 882 451 (10.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 159 s.r.o. 54 882 648 (08.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 158 s.r.o. 54 882 541 (09.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 157 s.r.o. 54 882 273 (08.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 156 s.r.o. 54 882 150 (10.09.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON 398 s.r.o. 54 826 284 (16.08.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
KASTON A397 s.r.o. 54 824 656 (17.08.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
AKORA 155 s.r.o. 54 876 711 (07.09.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A396 s.r.o. 54 823 790 (17.08.2022) Platca DPH (10/2022) Predaná
KASTON A395 s.r.o. 54 776 422 (27.07.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
AKORA 154 s.r.o. 54 877 458 (07.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 153 s.r.o. 54 876 541 (07.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 152 s.r.o. 54 874 874 (06.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 151 s.r.o. 54 876 800 (07.09.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A394 s.r.o. 54 776 333 (27.07.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
AKORA 150 s.r.o. 54 869 072 (06.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 149 s.r.o. 54 869 048 (03.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 148 s.r.o. 54 869 064 (06.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 147 s.r.o. 54 869 021 (08.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 146 s.r.o. 54 869 005 (08.09.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A393 s.r.o. 54 775 965 (27.07.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
KASTON A392 s.r.o. 54 776 121 (27.07.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
KASTON A391 s.r.o. 54 775 434 (26.07.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
AKORA 145 s.r.o. 54 854 148 (06.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 144 s.r.o. 54 854 334 (03.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 143 s.r.o. 54 854 300 (01.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 142 s.r.o. 54 854 253 (06.09.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 141 s.r.o. () Neplatca DPH Predaná
AKORA 140 s.r.o. 54 825 636 (17.08.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 139 s.r.o. 54 825 806 (17.08.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A390 s.r.o. 54 713 340 (29.06.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
AKORA 138 s.r.o. 54 825 580 (18.08.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 137 s.r.o. 54 825 687 (17.07.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 136 s.r.o. 54 825 865 (18.08.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 135 s.r.o. 54 791 146 (05.08.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 134 s.r.o. 54 790 409 (03.08.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 133 s.r.o. 54 790 476 (04.08.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 132 s.r.o. 54 790 549 (03.08.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 131 s.r.o. 54 789 770 (03.08.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A389 s.r.o. 54 712 068 (29.06.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
AKORA 130 s.r.o. 54 757 797 (15.07.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A388 s.r.o. 54 712 092 (29.06.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
KASTON A387 s.r.o. 54 716 802 (30.06.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
KASTON A386 s.r.o. 54 717 043 (28.06.2022) Platca DPH (08/2022) Predaná
AKORA 129 s.r.o. 54 757 843 (14.07.022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 128 s.r.o. 54 757 673 (16.07.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A385 s.r.o. 54 663 164 (14.06.2022) Platca DPH (07/2022) Predaná
AKORA 127 s.r.o. 54 757 711 (15.07.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 126 s.r.o. 54 757 894 (15.07.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A384 s.r.o. 54 663 741 (14.06.2022) Platca DPH (07/2022) Predaná
KASTON A383 s.r.o. 54 663 792 (15.06.2022) Platca DPH (07/2022) Predaná
AKORA 125 s.r.o. 54 722 331 (08.07.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 124 s.r.o. 54 722 446 (07.07.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 123 s.r.o. 54 722 497 (07.07.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 122 s.r.o. 54 722 322 (07.07.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 121 s.r.o. 54 723 779 (05.07.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A382 s.r.o. 54 663 601 (22.06.2022) Platca DPH (07/2022) Predaná
KASTON A381 s.r.o. 54 663 113 (11.06.2022) Platca DPH (07/2022) Predaná
AKORA 120 s.r.o. 54 664 381 (15.06.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 119 s.r.o. 54 663 831 (14.06.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 118 s.r.o. 54 664 080 (17.06.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 117 s.r.o. 54 663 946 (15.06.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 116 s.r.o. 54 663 822 (16.06.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A380 s.r.o. 54 642 094 (24.05.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A379 s.r.o. 54 641 829 (24.05.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A378 s.r.o. 54 641 543 (21.05.2022) Platca DPH (07/2022) Predaná
KASTON A377 s.r.o. 54 642 043 (25.05.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A376 s.r.o. 54 641 861 (24.05.2022) Platca DPH (07/2022) Predaná
KASTON A375 s.r.o. 54 633 338 (20.05.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
AKORA 115 s.r.o. 54 647 053 (26.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 114 s.r.o. 54 647 843 (28.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 113 s.r.o. 54 647 061 (26.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 112 s.r.o. 54 647 045 (26.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 111 s.r.o. 54 648 475 (27.05.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A374 s.r.o. 54 632 951 (20.05.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A373 s.r.o. 54 636 582 (20.05.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A372 s.r.o. 54 632 901 (20.05.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A371 s.r.o. 54 632 978 (19.05.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
AKORA 110 s.r.o. 54 599 164 (21.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 109 s.r.o. 54 599 270 (21.05.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A370 s.r.o. 54 565 057 (28.04.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A369 s.r.o. 54 567 611 (28.04.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
AKORA 108 s.r.o. 54 598 044 (21.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 107 s.r.o. 54 598 010 (21.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 106 s.r.o. 54 599 130 (21.05.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A368 s.r.o. 54 567 246 (28.04.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A367 s.r.o. 54 565 138 (28.04.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A366 s.r.o. 54 565 120 (28.04.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A365 s.r.o. 54 536 294 (31.03.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
AKORA 105 s.r.o. 54 564 441 (03.05.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A364 s.r.o. 54 536 341 (31.03.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
KASTON A363 s.r.o. 54 536 286 (30.03.2022) Platca DPH (06/2022) Predaná
AKORA 104 s.r.o. 54 565 618 (03.05.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A362 s.r.o. 54 536 553 (31.03.2022) Platca DPH (05/2022) Predaná
AKORA 103 s.r.o. 54 567 360 (03.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 102 s.r.o. 54 565 235 (03.05.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 101 s.r.o. 54 565 197 (17.05.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A 361 s.r.o. 54 536 260 (01.04.2022) Platca DPH (05/2022) Predaná
AKORA 100 s.r.o. 54 535 921 (01.04.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A358 s.r.o. 54 509 394 (22.03.2022) Platca DPH (05/2022) Predaná
KASTON A356 s.r.o. 54 511 097 (23.03.2022) Platca DPH (05/2022) Predaná
KASTON A360 s.r.o. 54 509 289 (22.03.2022) Platca DPH (04/2022) Predaná
AKORA 99 s.r.o. 54 535 875 (02.04.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 98 s.r.o. 54 536 910 (31.03.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A359 s.r.o. 54 509 319 (18.03.2022) Platca DPH (04/2022) Predaná
KASTON A357 s.r.o. 54 509 947 (22.03.2022) Platca DPH (04/2022) Predaná
AKORA 97 s.r.o. 54 536 871 (01.04.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 96 s.r.o. 54 536 600 (01.04.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 95 s.r.o. 54 511 691 (22.03.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 94 s.r.o. 54 511 216 (22.03.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A355 s.r.o. 54 482 500 (10.03.2022) Platca DPH (04/2022) Predaná
KASTON A354 s.r.o. 54 482 518 (09.03.2022) Platca DPH (04/2022) Predaná
KASTON A353 s.r.o. 54 483 077 (08.03.2022) Platca DPH (04/2022) Predaná
KASTON A352 s.r.o. 54 484 545 (10.03.2021) Platca DPH (04/2022) Predaná
KASTON A351 s.r.o. 54 486 378 (09.03.2021) Platca DPH (04/2022) Predaná
KASTON A344 s.r.o. 54 407 087 (03.02.2022) Platca DPH (04/2022) Predaná
AKORA 93 s.r.o. 54 511 402 (22.03.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 92 s.r.o. 54 511 755 (22.03.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 91 s.r.o. 54 511 194 (22.03.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 90 s.r.o. 54 461 952 (25.02.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 89 s.r.o. 54 461 847 (01.03.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 88 s.r.o. 54 462 126 (04.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 87 s.r.o. 54 460 409 (25.02.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 86 s.r.o. 54 462 614 (25.02.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A348 s.r.o. 54 442 559 (17.02.2022) Platca DPH (03/2022) Predaná
KASTON A346 s.r.o. 54 441 480 (17.02.2022) Platca DPH (03/2022) Predaná
KASTON A345 s.r.o. 54 408 725 (08.02.2022) Platca DPH (03/2022) Predaná
KASTON A343 s.r.o. 54 409 489 (09.02.2022) Platca DPH (03/2022) Predaná
KASTON A342 s.r.o. 54 409 012 (05.02.2022) Platca DPH (03/2022) Predaná
KASTON A341 s.r.o. 54 409 101 (05.02.2022) Platca DPH (03/2022) Predaná
AKORA 85 s.r.o. 54 412 366 (05.02.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 84 s.r.o. 54 414 792 (16.02.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 83 s.r.o. 54 411 793 (10.02.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 82 s.r.o. 54 411 882 (08.02.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 81 s.r.o. 54 409 721 (05.02.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A340 s.r.o. 54 378 958 (27.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
AKORA 80 s.r.o. 54 272 050 (05.01.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 79 s.r.o. 54 272 301 (05.01.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 78 s.r.o. 54 272 921 (14.01.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 74 s.r.o. 54 272 637 (05.01.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 73 s.r.o. 54 273 030 (05.01.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 72 s.r.o. 54 273 471 (14.01.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A339 s.r.o. 54 378 338 (25.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A338 s.r.o. 54 378 877 (26.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A337 s.r.o. 54 378 044 (26.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A336 s.r.o. 54 377 528 (26.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A335 s.r.o. 54 352 258 (18.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A334 s.r.o. 54 353 238 (14.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A333 s.r.o. 54 353 297 (21.01.2021) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A332 s.r.o. 54 351 804 (14.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A331 s.r.o. 54 353 947 (14.01.2022) Platca DPH (02/2022) Predaná
AKORA 77 s.r.o. 54 272 581 (04.01.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 76 s.r.o. 54 272 327 (05.01.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 75 s.r.o. 54 272 777 (04.01.2022) Neplatca DPH Predaná
AKORA 71 s.r.o. 54 272 700 (05.01.2022) Neplatca DPH Predaná
KASTON A330 s.r.o. 54 250 480 (26.11.2021) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A329 s.r.o. 54 250 625 (26.11.2021) Platca DPH (02/2022) Predaná
KASTON A328 s.r.o. 54 253 209 (27.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
AKORA 70 s.r.o. 54 219 230 (13.11.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A327 s.r.o. 54 250 773 (26.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
AKORA 69 s.r.o. 54 220 106 (13.11.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 68 s.r.o. 54 220 009 (12.11.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A326 s.r.o. 54 250 544 (26.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
AKORA 67 s.r.o. 54 219 558 (13.11.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A325 s.r.o. 54 239 125 (23.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A324 s.r.o. 54 238 978 (24.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A323 s.r.o. 54 237 327 (23.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A322 s.r.o. 54 239 095 (26.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A321 s.r.o. 54 239 206 (25.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
AKORA 66 s.r.o. 54 219 922 (17.11.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 65 s.r.o. 54 181 691 (26.10.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A320 s.r.o. 54 218 829 (13.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A319 s.r.o. 54 220 173 (12.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A318 s.r.o. 54 218 560 (13.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A317 s.r.o. 54 218 721 (12.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A316 s.r.o. 54 218 632 (12.11.2021) Platca DPH (12/2021) Predaná
KASTON A315 s.r.o. 54 151 775 (20.10.2021) Platca DPH (11/2021) Predaná
AKORA 64 s.r.o. 54 181 771 (27.10.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 63 s.r.o. 54 181 721 (27.10.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 62 s.r.o. 54 181 674 (28.10.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 61 s.r.o. 54 181 658 (27.10.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A314 s.r.o. 54 153 182 (20.10.2021) Platca DPH (11/2021) Predaná
KASTON A313 s.r.o. 54 154 278 (15.10.2021) Platca DPH (11/2021) Predaná
AKORA 60 s.r.o. 54 152 780 (19.10.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 59 s.r.o. 54 153 123 (16.10.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 58 s.r.o. 54 153 026 (20.10.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 56 s.r.o. 54 154 090 (19.10.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A312 s.r.o. 54 151 848 (15.10.2021) Platca DPH (11/2021) Predaná
KASTON A311 s.ro. 54 151 767 (19.10.2021) Platca DPH (11/2021) Predaná
KASTON A310 s.r.o. 54 087 406 (23.09.2021) Platca DPH (11/2021) Predaná
KASTON A309 s.r.o. 54 087 066 (22.09.2021) Platca DPH (11/2021) Predaná
KASTON A308 s.r.o. 54 087 988 (22.09.2021) Platca DPH (11/2021) Predaná
KASTON A307 s.r.o. 54 088 186 (22.09.2021) Platca DPH (10/2021) Predaná
KASTON A306 s.r.o. 54 086 981 (22.09.2021) Platca DPH (10/2021) Predaná
KASTON A305 s.r.o. 54 043 514 (01.09.2021) Platca DPH (10/2021) Predaná
KASTON A304 s.r.o. 54 042 861 (01.09.2021) Platca DPH (10/2021) Predaná
AKORA 57 s.r.o. 54 153 298 (15.10.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 55 s.r.o. 54 089 026 (22.09.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 54 s.r.o. 54 089 395 (21.09.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 53 s.r.o. 54 089 271 (22.09.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A303 s.r.o. 54 043 590 (04.09.2021) Platca DPH (10/2021) Predaná
KASTON A302 s.r.o. 54 043 719 (03.09.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
KASTON A301 s.r.o. 54 044 898 (03.09.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
KASTON A300 s.r.o. 54 004 624 (13.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
AKORA 52 s.r.o. 54 087 457 (21.09.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 51 s.r.o. 54 088 615 (22.09.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A299 s.r.o. 54 007 143 (17.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
AKORA 50 s.r.o. 54 028 663 (31.08.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 49 s.r.o. 54 028 922 (01.09.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A298 s.r.o. 54 004 349 (17.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
AKORA 48 s.r.o. 54 029 112 (03.09.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 47 s.r.o. 54 029 171 (31.08.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 46 s.r.o. 54 030 641 (01.09.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 45 s.r.o. 54 028 752 (31.08.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 44 s.r.o. 54 028 621 (01.09.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 43 s.r.o. 54 028 809 (01.09.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A297 s.r.o. 54 003 695 (17.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
KASTON A296 s.r.o. 54 004 039 (14.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
AKORA 42 s.r.o. 54 029 040 (03.09.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 41 s.r.o. 54 029 414 (03.09.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A295 s.r.o. 53 991 362 (06.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
KASTON A294 s.r.o. 53 991 290 (10.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
KASTON A293 s.r.o. 53 991 249 (10.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
KASTON A292 s.r.o. 53 991 192 (07.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
AKORA 40 s.r.o. 53 992 750 (10.08.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 39 s.r.o. 53 991 672 (10.08.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A291 s.r.o. 53 991 389 (07.08.2021) Platca DPH (09/2021) Predaná
KASTON 290 s.r.o. 53 948 980 (27.07.2021) Platca DPH (08/2021) Predaná
AKORA 38 s.r.o. 53 993 454 (10.08.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 37 s.r.o. 53 991 338 (11.08.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 36 s.r.o. 53 991 656 (10.08.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A289 s.r.o. 53 945 484 (28.07.2021) Platca DPH (08/2021) Predaná
AKORA 35 s.r.o. 53 948 785 (29.07.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 34 s.r.o. 53 949 781 (06.08.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 33 s.r.o. 53 948 807 (29.07.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 32 s.r.o. 53 945 506 (27.07.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 31 s.r.o. 53 948 815 (27.07.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A288 s.r.o. 53 948 297 (27.07.2021) Platca DPH (08/2021) Predaná
KASTON A287 s.r.o. 53 945 433 (28.07.2021) Platca DPH (08/2021) Predaná
KASTON A286 s.r.o. 53 945 379 (24.07.021) Platca DPH (08/2021) Predaná
KASTON A275 s.r.o. 53 816 901 (27.05.2021) Platca DPH (07/2021) Predaná
KASTON A285 s.r.o. 53 861 621 (17.06.2021) Platca DPH (08/2021) Predaná
KASTON A284 s.r.o. 53 860 756 (16.06.2021) Platca DPH (08/2021) Predaná
KASTON A283 s.r.o. 53 861 710 (17.06.2021) Platca DPH (07/2021) Predaná
KASTON A282 s.r.o. 53 861 744 (16.06.2021) Platca DPH (07/2021) Predaná
KASTON A281 s.r.o. 53 860 870 (16.06.2021) Platca DPH (07/2021) Predaná
KASTON A280 s.r.o. 53 818 997 (27.05.2021) Platca DPH (06/2021) Predaná
KASTON A279 s.r.o. 53 819 110 (28.05.2021) Platca DPH (07/2021) Predaná
KASTON A278 s.r.o. 53 818 989 (28.05.2021) Platca DPH (07/2021) Predaná
KASTON A277 s.r.o. 53 821 289 (29.05.2021) Platca DPH (07/2021) Predaná
KASTON A276 s.r.o. 53 819 276 (28.05.2021) Platca DPH (07/2021) Predaná
AKORA 30 s.r.o. 53 812 611 (03.06.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 29 s.r.o. 53 817 311 (02.06.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 28 s.r.o. 53 812 590 (03.06.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 27 s.r.o. 53 812 701 (02.06.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A274 s.r.o. 53 813 235 (25.05.2021) Platca DPH (06/2021) Predaná
KASTON A273 s.r.o. 53 813 227 (25.05.2021) Platca DPH (06/2021) Predaná
KASTON A272 s.r.o. 53 812 760 (26.05.2021) Platca DPH (06/2021) Predaná
KASTON A271 s.r.o. 53 812 930 (26.05.2021) Platca DPH (06/2021) Predaná
AKORA 26 s.r.o. 53 813 189 (28.05.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 25 s.r.o. 53 780 582 (27.05.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 24 s.r.o. 53 774 604 (21.05.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 23 s.r.o. 53 774 787 (25.05.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 22 s.r.o. 53 776 160 (25.05.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 21 s.r.o. 53 774 701 (21.05.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A270 s.r.o. 53 714 440 (27.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A269 s.r.o. 53 715 195 (23.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A268 s.r.o. 53 715 705 (27.04.2021) Platca DPH (06/2021) Predaná
KASTON A267 s.r.o. 53 715 411 (24.04.2021) Platca DPH (06/2021) Predaná
KASTON A266 s.r.o. 53 714 865 (24.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A265 s.r.o. 53 714 571 (22.04.2021) Platca DPH (06/2021) Predaná
KASTON A264 s.r.o. 53 713 991 (21.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A263 s.r.o. 53 715 004 (21.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A262 s.r.o. 53 714 750 (23.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A261 s.r.o. 53 714 997 (21.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
AKORA 20 s.r.o. 53 746 619 (30.04.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 19 s.r.o. 53 745 884 (28.04.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 18 s.r.o. 53 746 066 (28.04.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 17 s.r.o. 53 745 710 (27.04.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 16 s.r.o. 53 745 655 (28.04.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A260 s.r.o. 53 666 569 (10.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A259 s.r.o. 53 667 174 (13.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A258 s.r.o. 53 668 693 (08.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A257 s.r.o. 53 668 791 (23.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
KASTON A256 s.r.o. 53 666 771 (10.04.2021) Platca DPH (05/2021) Predaná
AKORA 15 s.r.o. 53 668 243 (08.04.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 14 s.r.o. 53 668 545 (01.04.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 13 s.r.o. 53 668 863 (31.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 12 s.r.o. 53 668 995 (01.04.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 11 s.r.o. 53 668 847 (31.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 10 s.r.o. 53 668 804 (24.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 9 s.r.o. 53 667 344 (30.03,2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 8 s.r.o. 53 667 221 (24.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 7 s.r.o. 53 667 719 (30.03,2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 6 s.r.o. 53 668 634 (25.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 5 s.r.o. 53 639 693 (10.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 4 s.r.o. 53 639 847 (11.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 3 s.r.o. 53 640 080 (11.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 2 s.r.o. 53 640 357 (09.03.2021) Neplatca DPH Predaná
AKORA 1 s.r.o. 53 639 588 (10.03.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A255 s.r.o. 53 564 936 (04.03.2021) Platca DPH (04/2021) Predaná
KASTON A254 s.r.o. 53 565 142 (09.03.2021) Platca DPH (04/2021) Predaná
KASTON A253 s.r.o. 53 564 081 (06.03.2021) Platca DPH (04/2021) Predaná
KASTON A252 s.r.o. 53 564 243 (05.03.2021) Platca DPH (04/2021) Predaná
KASTON A251 s.r.o. 53 564 693 (06.03.2021) Platca DPH (04/2021) Predaná
KASTON A250 s.r.o. 53 531 370 (20.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A249 s.r.o. 53 531 396 (19.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A248 s.r.o. 53 531 337 (19.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A247 s.r.o. 53 531 299 (20.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A246 s.r.o. 53 531 272 (21.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A245 s.r.o. 53 531 221 (22.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A244 s.r.o. 53 531 108 (22.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A243 s.r.o. 53 531 167 (20.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A242 s.r.o. 53 531 019 (20.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A241 s.r.o. 53 530 942 (21. 01. 2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A240 s.r.o. 53 505 522 (09.01.2021) Platca DPH (03/2021) Predaná
KASTON A239 s.r.o. 53 505 824 (09.01.2021) Platca DPH (03/2021) Predaná
KASTON A238 s.r.o. 53 505 379 (09.01.2021) Platca DPH (03/2021) Predaná
KASTON A237 s.r.o. 53 505 221 (08.01.2021) Platca DPH (03/2021) Predaná
KASTON A236 s.r.o. 53 505 409 (09.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A235 s.r.o. 53 506 146 (05.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A234 s.r.o. 53 506 723 (08.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A233 s.r.o. 53 506 952 (08.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A232 s.r.o. 53 506 073 (06.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A231 s.r.o. 53 505 450 (08.01.2021) Neplatca DPH Predaná
KASTON A230 s.r.o. 53 506 685 (22.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A229 s.r.o. 53 507 347 (23.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A228 s.r.o. 53 507 444 (24.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A227 s.r.o. 53 505 999 (23.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A226 s.r.o. 53 507 096 (24.12.2020) Platca DPH (01/2021) Predaná
KASTON A225 s.r.o. 53 507 207 (22.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A224 s.r.o. 53 505 891 (22.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A223 s.r.o. 53 506 821 (23.12.2020) Platca DPH (01/2021) Predaná
KASTON A222 s.r.o. 53 507 282 (24.12.2020) Platca DPH (01/2021) Predaná
KASTON A221 s.r.o. 53 507 142 (23.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A220 s.r.o. 53 460 880 (02.12.2020) Platca DPH (12/2020) Predaná
KASTON A219 s.r.o. 53 460 979 (03.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A218 s.r.o. 53 460 561 (03.12.2020) Platca DPH (12/2020) Predaná
KASTON A217 s.r.o. 53 460 685 (02.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A216 s.r.o. 53 459 130 (01.12.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A215 s.r.o. 53 436 199 (24.11.2020) Platca DPH (12/2020) Predaná
KASTON A214 s.r.o. 53 436 130 (21.11.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A213 s.r.o. 53 437 012 (24.11.2020) Platca DPH (12/2020) Predaná
KASTON A212 s.r.o. 53 437 144 (21.11.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A211 s.r.o. 53 435 893 (20.11.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A210 s.r.o. 53 435 940 (19.11.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A209 s.r.o. 53 435 036 (19.11.2020) Platca DPH (12/2020) Predaná
KASTON A208 s.r.o. 53 436 041 (19.11.2020) Platca DPH (12/2020) Predaná
KASTON A207 s.r.o. 53 435 567 (21.11.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A206 s.r.o. 53 420 241 (10.11.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A205 s.r.o. 53 352 114 (20.10.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A204 s.r.o. 53 352 343 (20.10.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A203 s.r.o. 53 351 801 (15.10.2020) Platca DPH (11/2020) Predaná
KASTON A202 s.r.o. 53 352 173 (23.10.2020) Platca DPH (11/2020) Predaná
KASTON A201 s.r.o. 53 350 693 (20.10.2020) Platca DPH (11/2020) Predaná
KASTON A200 s.r.o. 53 351 908 (16.10.2020) Platca DPH (11/2020) Predaná
KASTON A199 s.r.o. 53 352 246 (15.10.2020) Platca DPH (11/2020) Predaná
KASTON A198 s.r.o. 53 351 185 (17.10.2020) Platca DPH (11/2020) Predaná
KASTON A197 s.r.o. 53 352 068 (21.10.2020) Platca DPH (11/2020) Predaná
KASTON A196 s.r.o. 53 350 839 (15.10.2020) Platca DPH (11/2020) Predaná
KASTON A195 s.r.o. 53 324 668 (01.10.2020) Platca DPH (10/2020) Predaná
KASTON A194 s.r.o. 53 324 471 (01.10.2020) Platca DPH (10/2020) Predaná
KASTON A193 s.r.o. 53 323 793 (30.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A192 s.r.o. 53 323 548 (01.10.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A191 s.r.o. 53 323 025 (29.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A190 s.r.o. 53 248 830 (15.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A189 s.r.o. 53 248 546 (03.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A188 s.r.o. 53 248 490 (01.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A187 s.r.o. 53 248 236 (01.09.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A186 s.r.o. 53 248 295 (28.08.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A185 s. r. o. 53 237935 (25.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A184 s. r. o. 53 237 838 (21.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A183 s. r. o. 53 237 633 (21.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A182 s. r. o. 53 238 010 (23.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A181 s. r. o. 53 237 552 (25.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A180 s. r. o. 53 232 216 (18.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A179 s.r.o. 53 232 020 (18.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A178 s. r. o. 53 232 135 (15.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A177 s. r. o. 53 231 856 (14.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A176 s. r. o. 53 231 759 (15.08.2020) Platca DPH (09/2020) Predaná
KASTON A175 s. r. o. 53 203 241 (31.07.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A174 s. r. o. 53 203 143 (31.07.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A173 s.r.o. 53 203 119 (31.07.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A172 s.r.o. 53 203 160 (31.07.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A171 s.r.o. 53 203 216 (04.08.2020) Platca DPH (08/2020) Predaná
KASTON A170 s. r. o. 53 195 035 (28.07.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A169 s. r. o. 53 195 761 (28.07.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A168 s. r. o. 53 195 116 (28.07.2020) Platca DPH (po 17.08. 2020) Predaná
KASTON A167 s.r.o. 53 195 655 (29.07.2020) Platca DPH (po 17.08. 2020) Predaná
KASTON A166 s. r. o. 53 195 744 (30.07.2020) Platca DPH (po 17.08. 2020) Predaná
KASTON A165 s. r. o. 53 131 169 (30.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A164 s. r. o. 53 131 142 (26.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A163 s. r. o. 53 131 282 (25.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A162 s. r. o. 53 131 533 (25.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A161 s.r.o. 53 131 380 (26.06.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A160 s. r. o. 53 111 460 (14.05.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A159 s. r. o. 53 111 389 (12.06.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A158 s. r. o. 53 111 354 (12.06.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A157 s. r. o. 53 111 273 (12.06.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A156 s. r. o. 53 111 150 (17.06.2020) Platca DPH (07/2020) Predaná
KASTON A155 s.r.o. 53 068 581 (18.05.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A154 s.r.o. 53 068 602 (12.05.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A153 s.r.o. 53 068 629 (13.05.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A152 s.r.o. 53 068 599 (12.05.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A151 s.r.o. 53 068 548 (14.05.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A150 s.r.o. 53 052 846 (23.04.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A149 s.r.o. 53 052 757 (06.05.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A148 s.r.o. 53 052 692 (24.04.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A147 s.r.o. 53 052 838 (29.04.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A146 s.r.o. 53 052 501 (25.04.2020) Platca DPH (06/2020) Predaná
KASTON A145 s.r.o. 53 046 641 (20.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A144 s.r.o. 53 046 617 (16.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A143 s.r.o. 53 046 714 (21.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A142 s.r.o. 53 046 676 (16.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A141 s.r.o. 53 046 510 (16.04.2020) Platca DPH (05/2020) Predaná
KASTON A140 s.r.o. 52 937 208 (14.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A139 s.r.o. 52 937 143 (12.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A138 s.r.o. 52 937 127 (12.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A137 s.r.o. 52 936 902 (12.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A136 s.r.o. 52 936 767 (13.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A135 s.r.o. 52 934 136 (12.02.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A134 s.r.o. 52 935 329 (12.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A133 s.r.o. 52 935 884 (14.02.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A132 s.r.o. 52 934 233 (13.02.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A131 s.r.o. 52 936 066 (13.02.2020) Platca DPH (04/2020) Predaná
KASTON A130 s.r.o. 52 905 284 (27.01.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A129 s.r.o. 52 906 027 (31.01.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A128 s.r.o. 52 904 458 (29.01.2020) Platca DPH (03/2020) Predaná
KASTON A127 s.r.o. 52 903 524 (28.01.2020) Platca DPH (02/2020) Predaná
KASTON A126 s.r.o. 52 905 811 (29.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A125 s.r.o. 52 903 508 (29.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A124 s.r.o. 52 903 397 (29.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A123 s.r.o. 52 903 290 (28.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A122 s.r.o. 52 901 963 (28.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A121 s.r.o. 52 903 150 (28.01.2020) Neplatca DPH Predaná
KASTON A120 s.r.o. 52 789 110 (22.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A119 s.r.o. 52 790 100 (23.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A118 s.r.o. 52 789063 (22.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A117 s.r.o. 52 789 969 (26.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A116 s.r.o. 52 789 527 (23.11.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A115 s.r.o. 52 710 947 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A114 s.r.o. 52 713 016 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A113 s.r.o. 52 713 032 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A112 s.r.o. 52 713 041 (15. 10. 2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A111 s.r.o. 52 713 717 (15. 10. 2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A110 s.r.o. 52 713 059 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A109 s.r.o. 52 717 445 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A108 s.r.o. 52 714 837 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A107 s.r.o. 52 716 333 (15.10.2019) Platca DPH (11/2019) Predaná
KASTON A106 s.r.o. 52 717 798 (15.10.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A105 s.r.o. 52 616 282 (03.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A104 s.r.o. 52 615 928 (03.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A103 s.r.o. 52 615 499 (02.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A102 s.r.o. 52 614 743 (28.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A101 s.r.o. 52 614 654 (28.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A100 s.r.o. 52 614 000 (04.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A99 s.r.o. 52 613 828 (28.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A98 s.r.o. 52 613 534 (04.09.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A97 s.r.o. 52 613 399 (28.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A96 s.r.o. 52 613 208 (30.08.2019) Platca DPH (10/2019) Predaná
KASTON A95 s.r.o. 52 520 439 (25.08.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A94 s.r.o. 52 520 781 (18.07.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A93 s.r.o. 52 520 081 (17.07.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A92 s.r.o. 52 519 759 (17.07.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A91 s.r.o. 52 519 228 (16.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A90 s.r.o. 52 519 210 (12.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A89 s.r.o. 52 519 198 (11.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A88 s.r.o. 52 519 040 (10.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A87 s.r.o. 52 519 171 (12.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A86 s.r.o. 52 518 710 (12.07.2019) Platca DPH (08/2019) Predaná
KASTON A85 s.r.o. 52 416 771 (30.05.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A84 s.r.o. 52 416 411 (29.05.2019) Platca DPH (06/2019) Predaná
KASTON A83 s.r.o. 52 416 682 (29.05.2019) Platca DPH (06/2019) Predaná
KASTON A82 s.r.o. 52 416 712 (28.05.2019) Platca DPH (06/2019) Predaná
KASTON A81 s.r.o. 52 416 593 (30.05.2019) Platca DPH (06/2019) Predaná
KASTON A80 s.r.o. 52 361 543 (19.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A79 s.r.o. 52 361 314 (18.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A78 s.r.o. 52 361 691 (18.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A77 s.r.o. 52 361 772 (19.04.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A76 s.r.o. 52 361 969 (18.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A75 s.r.o. 52 353 788 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A74 s.r.o. 52 353 605 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A73 s.r.o. 52 353 460 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A72 s.r.o. 52 351 572 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A71 s.r.o. 52 352 323 (15.04.2019) Platca DPH (05/2019) Predaná
KASTON A70 s.r.o. 52 257 738 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A69 s.r.o. 52 259 323 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A68 s.r.o. 52 259 960 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A67 s.r.o. 52 258 378 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A66 s.r.o. 52 257 703 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A65 s.r.o. 52 261 841 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A64 s.r.o. 52 257 606 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A63 s.r.o. 52 261 590 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A62 s.r.o. 52 261 221 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A61 s.r.o. 52 262 014 (04.03.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A60 s.r.o. 52 175 171 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A59 s.r.o. 52 175 120 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A58 s.r.o. 52 174 123 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A57 s.r.o. 52 173 712 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A56 s.r.o. 52 174 948 (22.01.2019) Platca DPH Predaná
KASTON A55 s.r.o. 52 158 624 (18.01.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A54 s.r.o. 52 160 831 (18.01.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A53 s.r.o. 52 160 041 (18.01.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A52 s.r.o. 52 159 914 (52 159 914) Neplatca DPH Predaná
KASTON A51 s.r.o. 52 158 560 (18.01.2019) Neplatca DPH Predaná
KASTON A50 s.r.o. 52 043 231 (17.12.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A49 s.r.o. 52 043 126 (17.12.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A48 s.r.o. 52 043 657 (17.12.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A47 s.r.o. 52 041 875 (17.12.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A46 s.r.o. 52 041 514 (07.12.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A45 s.r.o. 52 043 908 (26.11.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A44 s.r.o. 52 042 766 (26.11.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A43 s.r.o. 52 042 821 (26.11.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A42 s.r.o. 52 042 634 (16.11.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A41 s.r.o. 52 041 972 (16.11.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A40 s.r.o. 51 974 959 (29.09.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A39 s.r.o. 51 979 233 (29.09.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A38 s.r.o. 51 977 711 (29.09.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A37 s.r.o. 51 978 814 (29.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A36 s.r.o. 51 977 613 (29.09.2018) Platca DPH Predaná
KASTON A35 s.r.o. 51 975 041 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A34 s.r.o. 51 975 033 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A33 s.r.o. 51 975 025 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A32 s.r.o. 51 975 017 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A31 s.r.o. 51 975 009 (27.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A30 s.r.o. 51 920 522 (51 920 522) Neplatca DPH Predaná
KASTON A29 s.r.o. 51 920 336 (01.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A28 s.r.o. 51 921 430 (01.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A27 s.r.o. 51 921 197 (01.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A26 s.r.o. 51 918 994 (01.09.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A25 s.r.o. 51 845 211 (24.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A24 s.r.o. 51 844 770 (25.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A23 s.r.o. 51 844 761 (27.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A22 s.r.o. 51 844 711 (20.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A21 s.r.o. 51 844 559 (20.7.2018) Platca DPH (17.08.2018) Predaná
KASTON A20 s.r.o. 51 664 861 (12.4.2018) Platca DPH (27.6.2018) Predaná
KASTON A19 s.r.o. 51 665 409 (12.4.2018) Platca DPH (27.6.2018) Predaná
KASTON A18 s.r.o. 51 667 169 (12.4.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A17 s.r.o. 51 667 053 (12.4.2018) Platca DPH (27.6.2018) Predaná
KASTON A16 s.r.o. 51 665 051 (12.4.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A15 s.r.o. 51 665 573 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A14 s.r.o. 51 665 115 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A13 s.r.o. 51 667 509 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A12 s.r.o. 51 665 174 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A11 s.r.o. 51 667 657 (12.4.2018) Platca DPH (25.05.2018) Predaná
KASTON A10 s.r.o. 51 432 455 (22.3.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A9 s.r.o. 51 432 714 (24.03.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A8 s.r.o. 51 433 371 (29.03.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A7 s.r.o. 51 431 891 (04.04.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A6 s.r.o. 51 432 862 (04.04.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON A5 s.r.o. 51 432 609 (22.02.2018) Platca DPH (15.03.2018) Predaná
KASTON A4 s.r.o. 51 432 943 (23.02.2018) Platca DPH (16.04.2018) Predaná
KASTON A3 s.r.o. 51 432 773 (22.02.2018) Platca DPH (15.03.2018) Predaná
KASTON A2 s.r.o. 51 433 281 (23.02.2018) Platca DPH (16.04.2018) Predaná
KASTON A1 s.r.o. 51 431 998 (23.02.2018) Platca DPH (16.04.2018) Predaná
KASTON EPSILON s.r.o. 51 259 354 (19.12.2017) Neplatca DPH Predaná
KASTON DELTA s.r.o. 51 259 427 (26.01.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON GAMA s.r.o. 51 259 648 (20.01.2018) Neplatca DPH Predaná
KASTON BETA s.r.o. 51 259 541 (20.12.2017) Platca DPH (17.01.2018) Predaná
KASTON ALFA s.r.o. 51 259 591 (19.12.2017) Platca DPH (17.01.2018) Predaná
KASTON INVEST s.r.o. 51 136 244 (03.10.2017) Platca DPH (20171106) Predaná
KASTON TRADE s.r.o. 51 136 066 (04.10.2017) Platca DPH (20171106) Predaná
Zobraziť všetky Skryť

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás