Založenie / zmena živnosti

18 €

uvedená cena je konečná vrátane DPH a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

založíme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

Základná charakteristika živnosti:

  • Živnosť môže založiť každá fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorá je bezúhonná (t.j. nemá záznam v registri trestov).
  • Obchodné meno živnostníka je jeho meno a priezvisko, ale môže obsahovať aj dodatok obchodného mena.
  • Miestom podnikania živnostníka je štandardne miesto jeho trvalého bydliska, ale môže byť aj odlišné.
  • Živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.
  • Základné pojmy: obchodné meno (je meno živnostníka, za ktorým môže byť dodatok, napr. Jozef Novák – TOPSTAV), miesto podnikania (je miesto trvalého bydliska živnostníka), predmety činnosti (aktuálny zoznam si stiahnite na našej stránke v sekcii FORMULÁRE. POZOR – správne znenie predmetu činnosti je uvedené pri 4 – miestnom čísle).

Zoznamy živností:

Postup založenia / zmeny živnosti

VY vyplníte a zašlete nám formulár

stiahnite formulár založenie živnosti alebo zmena živnosti a požadované údaje vyplníte priamo do neho

Virtuálne sídlo

pokiaľ máte záujem o poskytnutie virtuálneho sídla, vyberte si adresu a balík služieb a následne nám to vypíšte do formuláru
virtuálne sídlo Bratislava
virtuálne sídlo Liptovský Mikuláš
virtuálne sídlo Nitra
virtuálne sídlo Košice

MY vyhotovíme dokumenty

vyhotovené dokumenty Vám zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete dokumenty

zaslané dokumenty podpíšete (podpis nie je potrebné overiť) a zašlete nám ich späť oskenované, alebo poštou

MY podáme podania na príslušné úrady

cca do 5 pracovných dní bude živnosť založená / zmena živnosti vykonaná. Zašleme Vám živnostenské oprávnenie, následne Vás zaregistrujeme na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás