Taking too long? Close loading screen.

Aktuálny počet založených s.r.o.: 3647

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 1691

zápis konečného užívateľa výhod v s.r.o.

online formulár

29 €

uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

zapíšeme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

základná charakteristika zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra (ďalej len KÚV):

 • Povinnosť zápisu KÚV prináša novela zákona č. 503/2003 Z.z. o obchodnom registri a vzťahuje sa na všetky obchodné spoločnosti.
  • Obchodné spoločnosti založené PRED novembrom 2018 sú povinné podať návrh na zápis KÚV do obchodného registra s požadovanými údajmi najneskôr do 31.12.2019.
  • Obchodné spoločnosti založené PO novembri 2018 si zápis KÚV do obchodného registra už zapisujú automaticky pri prvozápise.
 • Subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nie je povinný zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra
 • Za nesplnenie uvedenej povinnosti hrozí pokuta vo výške 3 310,- EUR.
 • Za konečného užívateľa výhod je považovaná fyzická osoba, ak spĺňa jednu z nasledovných podmienok, pričom pri spoločnom konaní viacerých fyzických osôb postačuje, aby aspoň jednu z nich spĺňali spoločne:
  • má priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo
  • má právo ustanovovať, vymenovať alebo odvolať riadiaci, štatutárny, kontrolný alebo dozorný orgán v právnickej osobe – alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov,
  • ovláda právnickú osobu inak, ako je uvedené v predošlých dvoch bodoch,
  • má právo na minimálne 25%-ný hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti právnickej osoby.

Postup zápisu konečného užívateľa výhod

VY vyplníte a zašlete nám formulár

vyplňťe interaktívny online formulár kliknutím sem a požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme splnomocnenie k zápisu KÚV do OR

vyhotovené splnomocnenie Vám do 24 hodín zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete splnomocnenie k zápisu KÚV do OR

zaslané splnomocnenie podpíšete (podpis nie je potrebné overiť) a zašlete nám ho späť oskenované, alebo poštou

MY podáme podanie k zápisu KÚV na príslušný obchodný register

cca do 10 pracovných dní bude zápis KÚV zapísaný, zašleme Vám potvrdenie o vykonaní zápisu

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás

Zápis konečného uzívateľa výhod

Online formulár

Vyhľadanie firmy

Zadajte IČO firmy, pre ktorú chcete vykonať zápis konečného užívateľa výhod

Na základe Vami zadaného identifikačného čísla firmy boli zistené nasledovné údaje. Automaticky nevyplnené údaje prosím manuálne vyplňte.

Na základe Vami zadaného identifikačného čísla boli identifikované nasledovné osoby, ktoré pravdepdobne spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod. Prosím skontrolujte a doplňte chýbajúce údaje.

1

V prípade, že splnomocnenie podpisuje iná osoba, údaje prepíšte.

V prípade, že Vám vo formulári niečo nieje jasné môžete nás kontaktovať na +421 905 63 63 63.

Odoslaním objednávky: