zápis zmeny konečného užívateľa výhod v s.r.o.

25 €

uvedená cena je bez DPH

zapíšeme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

základná charakteristika zápisu zmeny konečného užívateľa výhod do obchodného registra (ďalej len KUV)

 • Povinnosť zápisu KUV prináša novela zákona č. 503/2003 Z.z. o obchodnom registri a vzťahuje sa na všetky obchodné spoločnosti.
  • Obchodné spoločnosti, ktoré boli založené po novembri 2018, si zápis KUV do obchodného registra už zapisujú automaticky pri prvozápise
  • UPOZORNENIE : zákon zároveň ustanovil, že :
   a) pokiaľ dôjde k zmene KUV(pri zmene spoločníka)
   b) pokiaľ dôjde k zmene údajov KUV(pri zmene adresy, priezviska)
   c) pokiaľ dôjde k zmene údajov KUV(pri zmene občianskeho preukazu) AKTUÁLNE
   konateľ spoločnosti je povinný aktualizovať údaje o zmene KUV v obchodnom registri. V zmysle zákona o obchodnom registri č.530/2003 Z.z. §5 ods.5, je konateľ povinný aktualizovať údaje v obchodnom registri do 30 dní odo dňa kedy došlo k účinkom právnej skutočnosti.
 • Za nesplnenie uvedenej povinnosti hrozí pokuta vo výške 3 310,- EUR.
 • Za konečného užívateľa výhod je považovaná fyzická osoba, ak spĺňa jednu z nasledovných podmienok, pričom pri spoločnom konaní viacerých fyzických osôb postačuje, aby aspoň jednu z nich spĺňali spoločne:
  • má priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo
  • má právo ustanovovať, vymenovať alebo odvolať riadiaci, štatutárny, kontrolný alebo dozorný orgán v právnickej osobe – alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov,
  • ovláda právnickú osobu inak, ako je uvedené v predošlých dvoch bodoch,
  • má právo na minimálne 25%-ný hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti právnickej osoby.

Postup zápisu zmeny konečného užívateľa výhod

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem, požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme splnomocnenie k zápisu zmeny KUV do OR

vyhotovené splnomocnenie Vám do 24 hodín zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete splnomocnenie k zápisu zmeny KUV do OR

zaslané splnomocnenie podpíšete (podpis nie je potrebné overiť) a zašlete nám ho späť oskenované, alebo poštou

MY podáme podanie k zápisu zmeny KUV na príslušný obchodný register

cca do 10 pracovných dní bude zápis zmeny KUV zapísaný, zašleme Vám potvrdenie o vykonaní zápisu

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás