Aktuálny počet založených s.r.o.: 5321

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 3365

zápis zmeny konečného užívateľa výhod v s.r.o.

29 €

uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

zapíšeme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

základná charakteristika zápisu zmeny konečného užívateľa výhod do obchodného registra (ďalej len KÚV)

 • Povinnosť zápisu KÚV prináša novela zákona č. 503/2003 Z.z. o obchodnom registri a vzťahuje sa na všetky obchodné spoločnosti.
  • Obchodné spoločnosti, ktoré boli založené po novembri 2018, si zápis KÚV do obchodného registra už zapisujú automaticky pri prvozápise
  • UPOZORNENIE : zákon zároveň ustanovil, že pokiaľ dôjde k zmene KÚV (napr. pri zmene spoločníka), konateľ spoločnosti je povinný aktualizovať údaje o zmene KÚV v obchodnom registri. V zmysle zákona o obchodnom registri č.530/2003 Z.z. §5 ods.5, je konateľ povinný aktualizovať údaje v obchodnom registri do 30 dní odo dňa kedy došlo k účinkom právnej skutočnosti.
 • Za nesplnenie uvedenej povinnosti hrozí pokuta vo výške 3 310,- EUR.
 • Za konečného užívateľa výhod je považovaná fyzická osoba, ak spĺňa jednu z nasledovných podmienok, pričom pri spoločnom konaní viacerých fyzických osôb postačuje, aby aspoň jednu z nich spĺňali spoločne:
  • má priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo
  • má právo ustanovovať, vymenovať alebo odvolať riadiaci, štatutárny, kontrolný alebo dozorný orgán v právnickej osobe – alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov,
  • ovláda právnickú osobu inak, ako je uvedené v predošlých dvoch bodoch,
  • má právo na minimálne 25%-ný hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti právnickej osoby.

Postup zápisu zmeny konečného užívateľa výhod

VY vyplníte a zašlete nám formulár

vyplňťe interaktívny online formulár kliknutím sem a požadované údaje vyplníte priamo do neho, alebo použite wordový formulár

MY vyhotovíme splnomocnenie k zápisu zmeny KÚV do OR

vyhotovené splnomocnenie Vám do 24 hodín zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete splnomocnenie k zápisu zmeny KÚV do OR

zaslané splnomocnenie podpíšete (podpis nie je potrebné overiť) a zašlete nám ho späť oskenované, alebo poštou

MY podáme podanie k zápisu zmeny KÚV na príslušný obchodný register

cca do 10 pracovných dní bude zápis zmeny KÚV zapísaný, zašleme Vám potvrdenie o vykonaní zápisu

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás

  Táto webová stránka používa cookies. Môžete ich kedykoľvek odstrániť alebo túto funkciu blokovať. Podmienky ochrany osobných údajov

  Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

  Zavrieť