Taking too long? Close loading screen.

Aktuálny počet založených s.r.o.: 5087

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 3131

zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

89 €

MALÁ ZMENA
uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

129 €

VEĽKÁ ZMENA
uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

všetko potrebné vybavíme za Vás
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

MALÁ ZMENA za 89 eur

jedna, alebo viac uvedených zmien súčasne

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla
 • zmena osobných údajov (adresa, priezvisko) spoločníka a konateľa
 • odvolanie a menovanie konateľa
 • zvýšenie základného imania
 • zmena vkladu a základného imania z SK na EUR

VEĽKÁ ZMENA za 129 eur

jedna, alebo viac uvedených zmien súčasne

 • zmena MALÁ
 • prevod obchodného podielu (zmena spoločníka)
 • rozšírenie predmetu činnosti

 • v špecifických prípadoch, môže byť konečná cena odlišná, avšak stanovená dopredu po dohode s klientom
 • dokumenty pre „Veľkú zmenu“ v s. r. o. zasielame až po uhradení vystavenej faktúry.

Doplnenie povinných identifikačných údajov

je povinné pre všetky spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1. októbrom 2020. UPOZORNENIE – bez doplnenia povinných identifikačných údajov obchodný register po 30.09.2021 žiadnu zmenu v spoločností zapísať nepovolí.
viac info

 • samostatný návrh: 63 eur
  formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho
 • v rámci malej zmeny: 119 eur  
 • v rámci veľkej zmeny: 159 eur

základná charakteristika zmien v spoločnosti s ručením obmedzeným (spoločnosť):

 • O zmenách v spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
 • Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
 • Podmienkou vykonania akejkoľvek zmeny v obchodnom registri je, aby bolo zmenené základné imanie z SK na EUR.
 • V prípade zmeny osobných údajov (zmena mena, adresy), musia byť už tieto zmenené aj v občianskom preukaze.
 • Základné pojmy : zmena obchodného mena (nemôže byť totožné s obchodným menom už registrovaným na obchodnom registri. POZOR – zmenené veľké a malé písmeno, iný dodatok za obchodným menom, čiarky, bodky pomlčky a medzery – pri obchodnom mene, obchodný register neuzná ako iné obchodné meno), zmena sídla (je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorého obchodný register preverí) zmena predmetu činnosti (aktuálny zoznam si stiahnite na našej stránke v sekcii FORMULÁRE. POZOR – správne znenie predmetu činnosti je uvedené pri 4 – miestnom čísle).
 • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.

 • Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.financnasprava.sk/
 • Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni.
  TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: https://www.socpoist.sk/
 • UPOZORNENIE: Účinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu a ani konateľ s .r. o. , nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku.
  TU si prekontrolujte, či sa v registri nenachádzate: https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie
  Pokiaľ dôjde k odmietnutiu návrhu obchodným registrom na zápis zmeny s. r. o. z dôvodu, že nadobúdateľ, prevádzateľ obchodného podielu, alebo konateľ je evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, bude možné podať námietku voči nevykonaniu zápisu, až po tom, ako osoba v tomto registri nebude evidovaná.

Postup zmien v s.r.o.

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme dokumenty

vyhotovené dokumenty Vám do 24 hodín zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete dokumenty

na potrebných dokumentoch overíte podpisy a zašlete nám ich späť oskenované, alebo poštou

Alternatíva: dokumenty nám môžete zaslať mailom podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom v prípade dodržania technických a legislatívnych podmienok
INFO TU

MY podáme podania na príslušné úrady

do cca 10 pracovných dní bude zmena Vašej s.r.o. zapísaná a zašleme Vám elektronický výpis Vašej s.r.o.
Vami doručené dokumenty v zmysle platných predpisov skartujeme.

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás

Táto webová stránka používa cookies. Môžete ich kedykoľvek odstrániť alebo túto funkciu blokovať. Podmienky ochrany osobných údajov

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť