Koronavírus – prvé opatrenia

ODBORNÉ | 30. marca 2020

PRVÉ z prijatých opatrení, ktoré majú pomôcť zamestnancom firmám a SZČO

 1. Štát preplatí 80% platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.
 2. Príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy.
  >20% – 180 eur
  >40% – 300 eur
  >60% – 420 eur
  >80% – 540 eur
 3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 mil. eur mesačne.
 4. Pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR, bude hradených po celú dobu 55% z ich hrubej mzdy.
 5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40%.
 6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40%.
 7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od r.2014 vrátane.