Zmena pri predmete činnosti – (realitná činnosť) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

ODBORNÉ | 12. februára 2020

od 01.02.2020

Odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu musí byť preukázaná:

  1. vysokoškolským vzdelaním ekonomického, právnického, stavebného, architektonického smeru
    alebo
  2. úplným stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a 2 rokmi praxe v odbore + osvedčením
    o absolvovaní vzdelávacieho programu, vydaným príslušnou inštitúciou, akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Teda pri maturitnom vzdelaní, po novom, sa síce prax skrátila na 2 roky, ale pribudla povinnosť získania príslušného osvedčenia