ZRUŠENIE PREDMETU ČINNOSTI v s. r. o.

SRO | 12. júna 2020

Postupnosť krokov:

  1. Spoločnosť rozhodnutím spoločníka resp. rozhodnutím valného zhromaždenia rozhodne o zrušení predmetu činnosti,
  2. spoločnosť na základe žiadosti a rozhodnutia spoločníka resp. VZ oznámi príslušnému živnostenskému oddeleniu zrušenie predmetu činnosti k ustanovenému dátumu,
  3. spoločnosť na základe návrhu na zápis zmeny a priložených dokumentov a požiada obchodný register o výmaz predmetu činnosti.

UPOZORNENIE: Zrušenie predmetu činnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu.