Elektronické podpisovanie dokumentov (1/2) – INŠTALÁCIA PROGRAMOV

SROŽIVNOSŤ | 15. júna 2021

Štandardný spôsob pri založení s.r.o., resp. zmene s.r.o. je taký, že pred podaním do živnostenského resp. obchodného registra je potrebné na príslušných dokumentoch overenie podpisu pri notárovi, prípadne na matrike. 

Alternatívou overovania podpisu pri notárovi, prípadne na matrike, je podpísanie dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom. V podstate ide o to, že pokiaľ občan disponuje občianskym podpisom s platným certifikátom, je možné dokumenty podpisovať elektronicky. Teda nie je potrebné overovať podpis pri notárovi, prípadne na matrike, ale potrebné dokumenty pred podaním do príslušného registra občan podpíše elektronicky priamo v PC.

V prvej časti Vám ukážeme, ako nainštalovať programy vrátane čítačky čipových kariet potrebné pre elektronické podpisovanie dokumentov.

AKTUÁLNE – Dôležité UPOZORNENIE

Pokiaľ máte občiansky preukaz bez certifikátu a nenahráte si ho do 25. júna 2021, tak si v prípade potreby e-podpisu budete musieť vymeniť občiansky preukaz (a to za štandardný správny poplatok).