Aký je rozdiel medzi IČO, DIČ a IČ DPH?

SRO | 14. júna 2020

IČO

Je identifikačné číslo, ktoré pridelí živnostenský úrad (resp. štatistický úrad) každej s. r. o. – je uvedené na živnostenskom osvedčení a výpise z obchodného registra.

DIČ

Je daňové identifikačné číslo, ktoré pridelí daňový úrad každej s. r. o. (tzv. šedá kartička) – na základe povinnej registrácie zo strany s. r. o.

IČ DPH

Je identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ktoré pridelí daňový úrad s. r. o. (tzv. ružová kartička):
na základe dobrovoľnej registrácie (o pridelení, resp. zamietnutí rozhodne daňový úrad po vyhodnotení žiadosti a ostatných dokladov žiadateľa),
na základe povinnej registrácie zo strany s. r. o. (po prekročení potrebného obratu).