Štruktúra a dokumenty v s. r. o.

SRO | 13. júna 2020
  • Spoločnosť sa zakladá SPOLOČENSKOU ZMLUVOU (podpísanou a overenou všetkými zakladateľmi resp. spoločníkmi), v prípade jediného spoločníka resp. zakladateľa, spoločenskú zmluvu nahrádza ZAKLADATEĹSKÁ LISTINA.
  • Spoločnosť VZNIKÁ dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.
  • Fyzická osoba NEMÔŽE byť jediným spoločníkom vo viac ako v troch spoločnostiach.
  • Spoločnosť s jedným spoločníkom NEMÔŽE byť jediným zakladateľom resp. jediným spoločníkom inej spoločnosti.
  • S. r. o. NEMÔŽE založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.