ZRUŠENIE A POZASTAVENIE ŽIVNOSTI

ŽIVNOSŤ | 15. júna 2020

ZRUŠENIE ŽIVNOSTI

  • je potrebné oznámiť živnostenskému oddeleniu formou „oznámenia o ukončení podnikania“. POZOR – ak na oznámení neuvediete dátum, živnosť zanikne na nasledujúci deň od doručenia oznámenia,
  • je potrebné doručiť daňovému úradu kartičky DIČ, prípadne IČ DPH a požiadať daňový úrad aj o zrušenie registrácie na daň z príjmov, prípadne registrácie na DPH,
  • nie je potrebné oznamovať zrušenie živnosti Sociálnej a zdravotnej poisťovni, živnostenské oddelenie túto skutočnosť oznámi automaticky.

POZASTAVENIE ŽIVNOSTI

Od apríla 2020 je možné POZASTAVENIE ŽIVNOSTI podľa nových pravidiel.

  • aktuálne je možné pozastaviť živnosť aj na kratšie obdobie napr. na jeden mesiac. Neskorším oznámením je možné pôvodné obdobie pozastavenia živnosti zmeniť. (pred touto novelou živnostenského zákona bolo možné živnosť pozastaviť na minimálne šesť mesiacov až tri roky),
  • je potrebné oznámiť živnostenskému oddeleniu, Sociálnej poisťovni, ak si platíte sociálne poistenie, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu,
  • po zaevidovaní sa na úrade práce, bude ÚP platiť počas pozastavenia za živnostníka zdravotné odvody.