SRO – ZMENA SÍDLA

SRO | 17. júna 2020

O zmene sídla pri SRO musí rozhodnúť valné zhromaždenie spoločnosti.  

  • zmenu sídla je potrebné zapísať v obchodnom registri. Až zápisom zmeny sídla v obchodnom registri sa považuje za zmenené,
  • k návrhu na zápis zmeny sídla do obchodného registra je potrebné doložiť okrem zápisnici z valného zhromaždenia aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla, alebo nájomnú zmluvu (na tomto dokumente sa overený podpis vlastníka nehnuteľnosti nevyžaduje). Následne je potrebné doložiť aj úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny vyhotovenej konateľom spoločnosti,
  • POZOR – po zápise zmeny sídla obchodným registrom je potrebné túto zmenu oznámiť príslušným úradom (daňový úrad, prípadne sociálna a zdravotná poisťovňa a dopravný inšpektorát), samozrejme netreba zabudnúť aj na obchodných partnerov.