Zmena osobných údajov spoločníka alebo konateľa s. r. o. (zmena adresy, mena a priezviska)

SRO | 19. júna 2020

PRI zmene osobných údajov spoločníka alebo konateľa (zmena adresy, mena a priezviska) je, v zmysle zákona o obchodnom registri, konateľ povinný podať návrh na zápis tejto zmeny do obchodného registra.

Zmenu je konateľ povinný vykonať do 30 dní. Za nenahlásenie zmeny môže obchodný register udeliť konateľovi pokutu (POZOR priamo konateľovi a nie spoločnosti) do výšky 3 310 EUR.

UPOZORNENIE: V mnohých prípadoch v jednoosobovej s. r. o. je rovnaká adresa sídla spoločnosti a bydliska spoločníka a konateľa.

POZOR!  

Pri zápise zmeny adresy spoločníka a konateľa sa automaticky nezmení aj adresa sídla.