!POZOR! AK MÁTE EXEKÚCIU, OD OKTÓBRA 2020 UŽ S. R. O. NEZALOŽÍTE, NEKÚPITE ANI NEPREVEDIETE PODIEL.

ODBORNÉ | 20. júna 2020

OD októbra 2020 Osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, S.R.O. nezaloží, nekúpi ani nepredá a nestane sa ani konateľom.

1. októbra 2020 nadobúda účinnosť novelizovaný Obchodný zákonník a zákon o obchodnom registri. Od tohto dátumu, osobe, voči ktorej bude vedené exekučné konanie, obchodný register nepovolí:

  • založenie s. r. o.
  • nadobudnúť obchodný podiel v s. r. o. (zjednodušene kúpiť s. r. o.)
  • previesť obchodný podiel v s. r. o. (zjednodušene predať s. r. o.)
  • byť menovaný konateľom s. r. o.

UPOZORNENIE : Obchodný register teda po novom, okrem kontroly, či sa osoba (zakladateľa, prevodcu, nadobúdateľa) nenachádza na zozname:

  • Dlžníkov sociálnej poisťovne,
  • dlžníkov finančnej správy.

Bude kontrolovať osoby aj v zozname:

  • Registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku.