Založenie s. r. o. bez povinnosti vkladu 5000,- eur do banky

SRO | 18. júna 2020

Od 1. januára 2016 NIE JE POVINNOSŤOU spoločníka vkladať vklad, resp. základné imanie (štandardne vo výške 5 000,- EUR) na účet v banke.

Povinný vklad spoločníka je možné nahradiť formálnym vyhlásením správcu vkladu (spoločníka), že vklad spoločníka bol splatený. 

UPOZORNENIE: V prípade, že vklad spoločníka bude vyšší ako 5 000,- EUR a použije sa vyhlásenie správcu vkladu o prevzatí hotovostného vkladu, je potrebné uvedomiť si, že môže dôjsť k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti (zákon č. 394/2012 Z. z.).