Živnosť – základné pojmy jednou vetou /2

ŽIVNOSŤ | 10. júna 2019

2019 – ODVODY ŽIVNOSTNÍKOV sa od – 1.júla ZMENIA

  • do 22.júla Vám Sociálna poisťovňa automaticky zašle oznámenie o novej výške odvodov
  • nové poistné ste povinný zaplatiť do 8.augusta
  • ak ste mali ročný príjem za 2018 menej ako 5 724 eur, povinné sociálne poistenie Vám nevzniká