SRO – ZÁKLADNÉ POJMY JEDNOU VETOU /1

SRO | 9. júla 2019

IČO:

je identifikačné číslo, ktoré pridelí živnostenský úrad (resp. štatistický úrad) každej SRO – je uvedené na živnostenskom osvedčení a výpise z obchodného registra.