Živnosť – základné pojmy jednou vetou /1

ŽIVNOSŤ | 6. júna 2019

ŽIVNOSŤOU je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku

DRUHY ŽIVNOSTÍ

  1. Voľné
  2. Remeselné (podmienkou je odborná spôsobilosť)
  3. Viazané (podmienkou je odborná spôsobilosť)

ŽIVNOSTI pre živnostníka (SZČO) a SRO sú ROVNAKÉ