Základné údaje – založenie sro (ďalej len spoločnosť)

SRO | 5. júna 2019
  • Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba.
  • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach, spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.
  • Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.
  • Vklad spoločníka resp. základné imanie spoločnosti (štandardne vo výške 5000 eur) od januára 2016 nie je povinnosť vkladať na bankový účet.
  • Spoločník je vlastníkom spoločnosti, ale za spoločnosť nekoná.
  • Spoločník nemôže byť evidovaný na zozname dlžníkov finančnej správy a na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Tieto zoznamy sú verejne dostupné, teda je to možné prekontrolovať.
  • Konateľ nie je vlastníkom spoločnosti, ale za spoločnosť koná. Konateľ musí byť bezúhonný.
  • Spoločník môže byť zároveň konateľom, ale aj nemusí. Konateľom môže byť aj iná osoba.
  • Základné pojmy : obchodné meno (nemôže byť totožné s obchodným menom už registrovaným na obchodnom registri. POZOR – zmenené veľké a malé písmeno, iný dodatok za obchodným menom, čiarky, bodky pomlčky a medzery – pri obchodnom mene, obchodný register neuzná ako iné obchodné meno), sídlo (je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorého obchodný register preverí), základné imanie resp. vklad spoločníka (od januára 2016 nie je povinnosť vkladať na bankový účet), predmety činnosti (aktuálny zoznam si stiahnite na našej stránke v sekcii FORMULÁRE. POZOR – správne znenie predmetu činnosti je uvedené pri 4 – miestnom čísle), spoločník (majiteľ spoločnosti), konateľ (koná za spoločnosť).