Zápis konečného užívateľa výhod /2

SRO | 28. júla 2019

Na ktoré subjekty sa táto povinnosť nevzťahuje ?

  • subjekty, ktoré sú už zapísané v registri partnerov verejného sektora
  • subjekty verejnej správy
  • emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
  • a samozrejme na všetky SRO, ktoré vznikli po 1.novembri 2018, nakoľko pri týchto SRO sa zápis KÚV už zapisuje povinne pri prvozápise