Štyri fázy postupného otvárania ekonomiky

ODBORNÉ | 20. apríla 2020

1. fáza:

Obchody a služby do 300 metrov štvorcových

Verejné stravovanie cez predajné okienko

Verejné športoviská: bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC, ubytovanie: dlhodobé, bez stravovania, vonkajšie trhoviská, predaj áut a vozidiel vrátane autobazárov

2. fáza

Ubytovanie: krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb

Kaderníctva, pedikúry a manikúry – podľa podmienok

Vonkajšie turistické atrakcie, taxislužba – podľa podmienok, detské kluby do 10 rokov – podľa podmienok, bohoslužby a svadby

3. fáza

Obchody do 1000 metrov štvorcových

Služby do 1000 metrov štvorcových

Verejné stravovanie – vonkajšie terasy

Masáže, športové rekondičné rehabilitácie – len suché procedúry

Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene – podľa podmienok

4. fáza

Kiná, divadlá, kúpaliská, hromadné podujatia, obchodné centrá, školy, škôlky, vnútorné športoviská, športové podujatia ubytovanie.

Pri niektorých prevádzkach spresnia konkrétne podmienky fungovania. Napríklad pri taxislužbách, ktoré sa majú otvoriť vo fáze dva, by mali byť pravidlá nastavené tak, že priestor vodiča a klienta bude musieť byť oddelený a po každom odvezení klienta budú musieť vozidlo dezinfikovať.

Pri bohoslužbách, ktoré tiež spadajú do druhej fázy, musí byť na jedného veriaceho 25 metrov štvorcových. Na svadbe bude môcť byť najviac 15 hostí.

Kaderníctva, pedikúry a manikúry sa majú tiež otvoriť v druhej fáze pod podmienkou len jedného zákazníka. Ak je prevádzka rozľahlejšia, tak jeden zákazník musí mať k dispozícii 25 metrov štvorcových. Ľudia sa majú objednávať telefonicky, priestory sa musia dostatočne vetrať a medzi klientmi má byť minimálne 15-minútový odstup. Povinná bude dezinfekcia priestorov a evidencia zákazníkov.