Koľko trvá založenie s.r.o., pre spoločnosti so sídlom v Bratislave? (Máj 2020)

ODBORNÉ | 1. mája 2020

Odpoveďou pre všetkých, ktorí sa nás dotazujú, ako je to možné, že niektoré REKLAMY sľubujú založenie s.r.o. do 10 dní, je náš komentár a následná citácia článku DENNÍKA N.

IDEÁLNE by to mohlo byť takto:

  • 3 pracovné dni – termín na vydanie živnostenského oprávnenia, po podaní žiadosti na živnostenské oddelenie
  • 1 pracovný deň – termín na zaslanie platobných údajov, po podaní návrhu do obchodného registra
  • 3 pracovné dni – termín na priradenie spisu VSÚ na obchodnom registri, po uhradení poplatku
  • 3 pracovné dni – termín na zápis s.r.o. na obchodnom registri

SUMÁROM by teda s.r.o. mala byť založená do 10 PRACOVNÝCH dní. Samozrejme, keby všetko fungovalo, uvedený termín je možný.

ALE prax je takáto:

  • 3 pracovné dni – vydanie živnostenského oprávnenia živnostenské oddelenie BA pomerne často nestihne, najmä v prípade regulovaných predmetov činnosti. 
  • 1 pracovný deň – termín na zaslanie platobných údajov, po podaní návrhu do obchodného registra (aktuálne po podaní do obchodného registra prichádzajú platobné údaje a priradenie spisov v stanovenom termíne, ale stávajú sa prípady, kedy boli platobné údaje zaslané s omeškaním 2-3)
  • 3 pracovné dni – termín na priradenie spisu VSÚ na obchodnom registri, po uhradení poplatku
  • 3 pracovné dni – štandardný termín na zápis s.r.o. na obchodnom registri (termín na zápis s.r.o. do obchodného registra, ktorý by mal trvať 3 pracovné dni je na OR BA samostatnou kapitolou).

AKTUÁLNE (máj 2020) je termín na zápis sro na obchodnom registri BRATISLAVA – od cca 2 týždňov do  3 mesiacov
(na OR BA sú stále niektoré nevybavené podania z mesiaca november / december 2019)

TAKŽE, ak Vám niekto GARANTUJE, že Vám založí s.r.o. do 10 dní, tak to buď to nikdy nerobil, alebo si názor na to urobte sami. 

Objektívne je potrebné uviesť, že VSÚ robia čo môžu, návrhov na zápis je veľa a VSÚ zase málo, toto je jednoznačne chyba systému a veríme, že táto neudržateľná situácia sa bude  čím skôr riešiť.

Prepis článku denníka N k termínom na zápis s.r.o. v BA:

NA ZÁPIS FIRMY SA ČAKÁ V BRATISLAVE AJ OD NOVEMBRA. A NEMÔŽE ZA TO LEN KORONAVÍRUS

Podnikateľ Matej B. vlani 23. decembra elektronicky podal žiadosť o zápis svojej firmy do obchodného registra. Štyri dni na to zaplatil poplatok. Jeho žiadosť bola priradená vyššej súdnej úradníčke 17. februára.

„Vzhľadom na to, že som skončil v zamestnaní 9. februára, plánoval som sa rovno zamestnať v novozaloženej s.r.o. Som živiteľ rodiny, máme dvojročnú dcéru a som jediný, kto má príjem v rodine. Pracovné zmluvy som mal dohodnuté už pred týmto dátumom. Nemôžem však začať podnikať bez toho, aby bola s.r.o. zapísaná v obchodnom registri,“ hovorí Matej.

Obchodný register navštívil osobne 4. februára, kde mu poradili podať si urgenciu žiadosti, čo v ten deň elektronicky aj spravil. Pracovníčka obchodného registra mu vtedy povedala, že priemerná doba na zápis je 3 až 4 mesiace. Zákonom stanovená doba na zápis do registra je pritom 2 dni.

Súd odôvodňoval meškanie tým, že kvôli zápisu konečných užívateľov výhod majú na súde 30-tisíc žiadostí, ktoré jednoducho nestíhajú vybavovať.

Obchodný register budúci podnikateľ navštívil znova 6. marca. Opäť počul to isté. Súdna úradníčka tvrdila, že s tým nemôže nič robiť. Povedala, že podáva ďalšiu urgenciu pre vyššieho súdneho úradníka.

Za čo môžu obvinenia sudcov a za čo koronavírus
Situáciu na súde zhoršila personálna paralýza obchodného úseku Okresného súdu Bratislava I, ktorého päť sudcov bolo obvinených z prepojenia na Mariána Kočnera, z korupcie, marenia spravodlivosti a zo zasahovania do nezávislosti súdu. A do toho prišla ešte koronakríza, počas ktorej majú súdni úradníci iný režim práce.

„Ani po vyše troch mesiacoch sa na mojej situácii nič nezmenilo. Spoločnosť dodnes nemám zapísanú v registri. Akurát som poslal 2. apríla ďalšiu sťažnosť, na ktorú mi zatiaľ neodpovedali,“ popísal súčasnosť Matej.

Namiesto dvoch dní čaká na zápis firmy vyše troch mesiacov. Zákonná lehota na zápis spoločností alebo na zmenu údajov pre súd je pritom jasne stanovená v zákone. Eseročka má byť zapísaná do registra do dvoch pracovných (nie kalendárnych) dní od podania návrhu.

Ak ide o cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločností, platí termín na zápis 21 dní od podania návrhu. Zo závažných prevádzkových dôvodov môže byť termín predĺžený o čas nevyhnutne potrebný na ich odstránenie, najviac však o desať dní.

Deň vypísania elektronického tlačiva však nie je totožný s dňom, keď bol návrh doručený súdu. A lehoty na zápis začínajú plynúť až nasledujúci deň od doručenia návrhu na súd. Samotné spárovanie zaplatenia súdneho poplatku za podaný návrh trvá niekoľko dní. Čaká sa aj na pridelenie vyššieho súdneho úradníka vo veci.

Neúnosné predlžovanie zápisov na registrovom súde nám potvrdila aj advokátka Jana Habánová. „Zápisy zo septembra a z októbra boli už vykonané. Žiaľ, stále sú nevykonané zápisy ešte z novembra 2019.“

Vyšší súdni úradníci pracujú z domu a na súd chodia len raz týždenne, aby svoje rozhodnutia za celý týždeň „nahodili do počítača“.

Súd dnes potvrdenie o vykonaní zápisu pošle bez problémov do elektronickej schránky. Ak je však podanie odmietnuté, musíte ísť po rozhodnutie osobne, čo je v čase koronavírusu problém. Druhou možnosťou je, že potvrdenie o zápise vám súd pošle poštou, čo však trvá dlhšie a zbytočne sa platí aj poštovné.

„Nie je jediný logický dôvod, prečo by aj rozhodnutia o odmietnutí podania nemohli byť doručené firmám do elektronickej schránky, aby si tieto rozhodnutie hneď prečítali a obratom vedeli podať námietky,“ myslí si Habánová.

Nový program zázraky nezmôže
Zrýchliť zápisy do obchodného registra by mohla elektronizácia. Dnes sa elektronicky na Slovensku vybavujú dve tretiny podaní na registrové súdy. V Bratislave, kde je najviac firiem, je to však len 60 percent. Právna úprava pritom už od 1. októbra 2020 počíta výlučne s elektronickým podávaním návrhov na zápis registrovému súdu.

Advokáti podávajú návrhy síce elektronicky, vypĺňajú elektronické tlačivá a prikladajú prílohy podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, ale súdny úradník musí tento formulár nanovo prepisovať do rozhodnutia. Bývalá podpredsedníčka okresného súdu Katarína Bartalská pred časom argumentovala, že súdu chýbajú vyšší súdni úradníci, problém je aj v informačnom systéme súdu. Ten umožňuje v prípade elektronických podaní do obchodného registra technické nastavenie spracovania elektronických podaní (okrem podaní cez dátovú schránku) len na jednom počítači. Denne teda bolo možné technicky spracovať len približne 600 až 700 elektronických podaní.

Problémom je program pre obchodný register Corwin. Nie je prepojený so Sociálnou poisťovňou a s daňovým úradom a nemá ani funkciu elektronického doručovania do e-schránok navrhovateľov. Podania doručené elektronicky sa nepreklápajú do textu rozhodnutí (s výnimkou prvozápisov). Teda všetky návrhy zmien sa musia prepisovať.

Ministerstvo spravodlivosti nám potvrdilo, že verejné obstarávanie nového súdneho programu prebieha. Primárnu príčinu meškania zápisov do registra však vidí rezort najmä v ľudskom faktore.Ku koncu minulého roka mal tento súd v aktívnom výkone 36 sudcov, rozpočet súdu pritom ráta so 47 sudcami. A situáciu skomplikovalo aj zadržanie niektorých sudcov tohto súdu