Pokiaľ ste požiadali o odklad sociálnych odvodov, skontrolujte, čI nie ste na zozname dlžníkov

ŽIVNOSŤ | 13. júna 2020

Napriek tomu, že ste požiadali o odloženie poistného v súlade so zákonom a Sociálnej poisťovni ste poslali čestné vyhlásenie, poisťovňa Vás môže zapísať na zoznam neplatičov, kým nespracuje žiadosť o odklad.

PRIPOMIENKA : Vláda schválila predĺženie odkladu sociálnych odvodov za marec a máj do konca decembra 2020. Opatrenie sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles tržieb o 40 % a viac. Odklad sa netýka poistného, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ.