SRO – základné pojmy jednou vetou /4

SRO | 24. januára 2020

SRO môže založiť aj jedna osoba (fyzická alebo právnická).

ALE:

  • fyzická osoba NEMÔŽE byť jediným spoločníkom, vo viac ako v troch spoločnostiach
  • spoločnosť s jedným spoločníkom NEMÔŽE byť jediným zakladateľom resp. jediným spoločníkom inej spoločnosti
  • SRO NEMÔŽE založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne