Daň z motorových vozidiel

ODBORNÉ | 25. januára 2020

Lehota na podanie DP a zaplatenie dane z motorových vozidiel je do 31. januára 2020

Ide o vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a zároveň sa používajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v príslušnom zdaňovacom období