SRO – ZÁKLADNÉ POJMY JEDNOU VETOU /2

SRO | 20. júla 2019

DIČ:

je daňové identifikačné číslo, ktoré pridelí daňový úrad každej SRO (tzv. šedá kartička) – na základe povinnej registrácie zo strany SRO