Taking too long? Close loading screen.

POVINNÝ ZÁPIS RODNÉHO ČÍSLA A ČÍSLA OBČIANSKEHO PREUKAZU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

ODBORNÉSRO | 9. septembra 2021

(aktualizované 09.09.2021)

Doplnenie identifikačných údajov je povinné pre všetky spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1. októbrom 2020.

Identifikačné údaje:  

 • rodné číslo
 • číslo občianskeho preukazu, pasu alebo pobytového preukazu pri cudzincoch

Týkajú sa:

 • spoločníkov (vrátane akcionárov),
 • štatutárnych orgánov (konateľov) alebo členov štatutárnych orgánov,
 • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
 • prokuristov,
 • členov dozorného orgánu,
 • likvidátorov,
 • správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov,
 • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Termíny:

 • 30.09.2021 – PO tomto termíne, v prípade podania návrhu na zápis akejkoľvek zmeny v obchodnom registri, bude spoločnosť, ktorej sa táto povinnosť týka, povinná doplniť zároveň aj uvedené identifikačné údaje.
 • 31.05.2022 – DO tohto termínu budú obchodné registre automaticky dopĺňať uvedené identifikačné údaje ALE LEN v spoločnostiach, pri ktorých to bude možné. Ak tento zápis (stotožnenie) obchodný register vykoná, spoločnosti bude zaslané oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra.
 • 31.05.2022 – Ak DO tohto termínu oznámenie o doplnení identifikačných údajov nebude spoločnosti doručené, obchodný register tento zápis nevykonal (napr. z dôvodu, že tieto mu nebudú dostupné).
  Spoločnosť bude potom povinná podať DO 30.09.2022 návrh na zápis uvedených identifikačných údajov, ktorý bude oslobodený od poplatku. 

zápis povinných identifikačných údajov za 63 EUR  

V prípade nesplnenia tejto povinnosti, štatutárovi spoločnosti bude možné uložiť pokutu do výšky 3 310,- EUR.

Poznámka:
Momentálne je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ budete podávať po 30. 09.2021 návrh na zápis akejkoľvek zmeny (napr. zmeny sídla, alebo budete potrebovať doplniť predmety činnosti…) v SRO – ktorá vznikla pred 01.10.2020, obchodný register Vám takúto zmenu nezapíše, pokiaľ zároveň nedoplníte identifikačné údaje.

Táto webová stránka používa cookies. Môžete ich kedykoľvek odstrániť alebo túto funkciu blokovať. Podmienky ochrany osobných údajov

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť