Zaujímavosti s. r. o.

SRO | 18. júna 2020

HISTÓRIA – Na území Slovenska bola s. r. o. zavedená roku 1920. Medzi rokmi 1950 – 1990 s. r. o. v česko-slovenskom práve neexistovala.

S. R. O.  V ZAHRANIČI:

 • ČESKO: společnost s ručením omezeným
 • RAKÚSKO: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 • NEMECKO:
  a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  b) Unternehmergesellschaf
 • ŠVAJČIARSKO:
  nem.: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  franc.: société à responsabilité limitée
  tal.: società a garanzia limitat
 • RUSKO: obščestvo s ograničennoj otvestvennostiu (oбщество с ограниченной ответственностью)
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: private company limited by shares (resp. v trochu širšom zmysle private limited company)
 • USA:
  Limited Liability Company
  closed corporation (privately held corporation)

JAZYKOVEDNÉ OKIENKO  

STN 01 6910 z apríla 2011- Pravidlá písania a úpravy písomností, – bod 6.3 Skratky právnych foriem organizácií :

 • Ak sú skratky právnych foriem organizácií uvedené pred názvom organizácie, oddeľujú sa medzerou (napr. občianske združenie ALFA),
 • ak sú uvedené za názvom, od názvu organizácie sa oddeľujú čiarkou a medzerou (napr. ALFA, s. r. o.),
 • skratka právnej formy obchodnej spoločnosti sa uvádza v takej forme, ako je zapísaná v Obchodnom registri “že za každou zložkou skratky, ktorá sa končí bodkou, dáva sa medzera (napr. ALFA, s. r. o.).