SRO – základné pojmy jednou vetou /3

SRO | 26. júla 2019
  • spoločnosť sa zakladá SPOLOČENSKOU ZMLUVOU (podpísanou a overenou všetkými zakladateľmi resp. spoločníkmi), v prípade jediného spoločníka resp. zakladateľa, SZ nahrádza ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA
  • spoločnosť VZNIKÁ dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra