KORONAVÍRUS – DRUHÉ OPATRENIA

ODBORNÉ | 3. apríla 2020

DRUHÉ z prijatých opatrení, ktoré majú pomôcť zamestnancom firmám a SZČO

  1. ODKLAD SPLÁTOK úverov až do 9 mesiacov pre občanov.
  2. ODKLAD SPLÁTOK úverov až do 9 mesiacov pre SZČO, malé a stredné podniky.
  3. Zvyšovanie rámca bezkontaktných platieb z 20€ na 50€.