Aktuálny počet založených s.r.o.: 5321

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 3365

zapísanie zahraničnej fyzickej osoby do príslušného registra

39 €

uvedené ceny sú konečné a sú v nich zahrnuté všetky poplatky

zápis vybavíme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

základná charakteristika podnikania zahraničných fyzických osôb:

 • všeobecné podmienky:
  • vek minimálne 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť
 • zahraničná fyzická osoba môže prevádzkovať živnosť:
  • ako slovenská osoba (ak má trvalý pobyt na Slovensku)
   • za rovnakých podmienok ako občan so slovenskou štátnou príslušnosťou
   • povinnosť doloženia výpisu z registra trestov
   • deň začatia podnikania : vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • ako zahraničná osoba (ak nemá trvalý pobyt na Slovensku)
   • povinnosť doloženia úradne preloženého výpisu z registra trestov
   • povinnosť doloženia súhlasu s miestom podnikania od vlastníka uvedenej nehnuteľnosti 
   • povinnosť ustanovenia osoby (s trvalým pobytom na území SR) ako splnomocnenca pre preberanie písomností 
   • od 01.11.2020 novelizáciou obchodného zákonníka bola povinnosť vykonať následný zápis do obchodného registra zrušená
   • deň začatia podnikania : vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre podnik zahraničnej osoby

postup zápisu zahraničnej fyzickej osoby do registra

VY vyplníte a zašlete nám formulár

na požiadanie Vám ho zašleme na e-mail v tvare Word, požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme dokumenty

zašleme Vám faktúru a po jej úhrade Vám zašleme potrebné dokumenty

VY podpíšete dokumenty

na potrebných dokumentoch overíte podpisy a zašlete nám ich späť oskenované, alebo poštou

MY podáme podania na príslušné úrady

cca do 5 pracovných dní bude zápis na živnostenskom úrade vykonaný, zašleme Vám živnostenské oprávnenie, následne Vás zaregistrujeme na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás

  Táto webová stránka používa cookies. Môžete ich kedykoľvek odstrániť alebo túto funkciu blokovať. Podmienky ochrany osobných údajov

  Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

  Zavrieť