Taking too long? Close loading screen.

Aktuálny počet založených s.r.o.: 4109

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 2153

zapísanie zahraničnej fyzickej osoby do príslušného registra

od 39 €

uvedené ceny sú konečné a sú v nich zahrnuté všetky poplatky

zápis vybavíme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

základná charakteristika zápisu zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra  (ZFO):

 • ZFO môže podnikať na území SR dvoma formami, ako :
  1. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby (ak je už v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom)
  2. podnik zahraničnej osoby (ak nie je už v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom)
 • Podmienky začatia podnikania ZFO (občan inej krajiny) :
  1. ZFO má v SR trvalý pobyt:
   potrebné získať živnostenské oprávnenie
   naša cena za vybavenie 39 EUR
  2. ZFO má v SR prechodný pobyt (ZFO s trvalým pobytom mimo EÚ/OECD) : potrebné získať živnostenské oprávnenie
   naša cena za vybavenie 39 EUR
   • povinný zápis do obchodného registra
    naša cena za vybavenie 199 EUR
 • Pri každej forme je potrebné zabezpečiť si výpis z registra trestov

postup zápisu zahraničnej fyzickej osoby do registra

VY vyplníte a zašlete nám formulár

na požiadanie Vám ho zašleme na e-mail v tvare Word, požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme dokumenty

vyhotovené dokumenty Vám do 24 hodín zašleme na Váš email spolu s faktúrou

VY podpíšete dokumenty

na potrebných dokumentoch overíte podpisy a zašlete nám ich späť oskenované, alebo poštou

MY podáme podania na príslušné úrady

cca do 5 pracovných dní bude zápis na živnostenskom úrade vykonaný, zašleme Vám živnostenské oprávnenie, následne Vás zaregistrujeme na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni. (v prípade potreby podania návrhu do OR bude zápis do OR vykonaný do 15 pracovných dní, zašleme Vám výpis obchodného registra)

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás