Zapísanie zahraničnej fyzickej osoby do príslušného registra

39 €

uvedené ceny sú konečné a sú v nich zahrnuté všetky poplatky

zápis vybavíme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

základná charakteristika podnikania zahraničných fyzických osôb:

 • všeobecné podmienky:
  • vek minimálne 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť
 • zahraničná fyzická osoba môže prevádzkovať živnosť:
  • ako slovenská osoba (ak má trvalý pobyt na Slovensku)
   • za rovnakých podmienok ako občan so slovenskou štátnou príslušnosťou
   • povinnosť doloženia výpisu z registra trestov
   • deň začatia podnikania : vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • ako zahraničná osoba (ak nemá trvalý pobyt na Slovensku)
   • povinnosť doloženia úradne preloženého výpisu z registra trestov
   • povinnosť doloženia súhlasu s miestom podnikania od vlastníka uvedenej nehnuteľnosti 
   • povinnosť ustanovenia osoby (s trvalým pobytom na území SR) ako splnomocnenca pre preberanie písomností 
   • od 01.11.2020 novelizáciou obchodného zákonníka bola povinnosť vykonať následný zápis do obchodného registra zrušená
   • deň začatia podnikania : vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre podnik zahraničnej osoby

postup zápisu zahraničnej fyzickej osoby do registra

VY vyplníte a zašlete nám formulár

na požiadanie Vám ho zašleme na e-mail v tvare Word, požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme dokumenty

zašleme Vám faktúru a po jej úhrade Vám zašleme potrebné dokumenty

VY podpíšete dokumenty

na potrebných dokumentoch overíte podpisy a zašlete nám ich späť oskenované, alebo poštou

MY podáme podania na príslušné úrady

cca do 5 pracovných dní bude zápis na živnostenskom úrade vykonaný, zašleme Vám živnostenské oprávnenie, následne Vás zaregistrujeme na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás