Aktuálny počet založených s.r.o.: 7283

Aktuálny počet zmien v s.r.o.: 5327

registrácia občianskeho združenia do Zoznamu prijímateľov 2%

119 €

uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky

založíme, vybavíme, zaregistrujeme
NA KOMPLET

akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme Vám, samozrejme, bezplatne

Základná charakteristika registrácie občianskeho združenia do Zoznamu prijímateľov 2%

 • Podmienky usmerňuje Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z.
 • Podmienky registrácie OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA do zoznamu prijímateľov 2%
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% je podmienkou možnosti poberania 2% a vykonáva sa u notára spísaním Notárskej zápisnice.
 • O registráciu môže požiadať OZ, ktoré vzniklo v predchádzajúcom roku a skôr.
 • Registračné obdobie je každý rok od 1.9. do 15.12. a následne každý rok je potrebné túto registráciu vykonať opätovne.
 • OZ nemôže byť evidované medzi dlžníkmi Sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • O registráciu môže požiadať občianske združenie LEN pokiaľ má v stanovách uvedený niektorý z týchto cieľov:
  • a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
  • b) podpora a rozvoj telesnej kultúry
  • c) poskytovanie sociálnej pomoci
  • d) zachovanie kultúrnych hodnôt
  • e) podpora vzdelávania
  • f) ochrana ľudských práv
  • g) ochrana a tvorba životného prostredia
  • h) veda a výskum
  • i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
 • K registrácií je potrebné doložiť nasledovné doklady
  • a) stanovy občianskeho združenia
  • b) potvrdenie banky (nie staršie ako 30 dní) o vedení účtu (výpis z účtu nestačí)
  • c) zápisnicu o zvolení štatutárneho orgánu (len v prípade, že v registri neziskových organizácií https://ives.minv.sk/rmno/  štatutár nie je uvedený).

POSTUP REGISTRÁCIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – DO ZOZNAMU PRIJÍMATEĽOV 2%

VY vyplníte a zašlete nám formulár

formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho

MY vyhotovíme dokumenty,

ktoré Vám zašleme spolu s faktúrou

VY podpíšete dokumenty

na potrebných dokumentoch (splnomocnenie) overíte podpisy + doložíte požadované doklady k registrácií a zašlete nám ich poštou

MY zaregistrujeme pri notárovi

Vaše občianske zaregistrujeme pri notárovi združenie do Zoznamu prijímateľov 2%. Zašleme Vám poštou potvrdenie o zaregistrovaní (osvedčený odpis notárskej zápisnice)

Máte záujem o naše služby?
Napíšte nám!

Kontaktujte nás