Online formulár

Zápis zmeny konečného užívateľa výhod

Vyhľadanie firmy

Zadajte IČO firmy, pre ktorú chcete vykonať zápis konečného užívateľa výhod

Ak online formulár neobsahuje všetky potrebné informácie, je nutné vyplniť a zaslať nám wordový formulár.
V prípade, že Vám niečo nie je jasné, môžete nás kontaktovať na +421 905 63 63 63

Na základe Vami zadaného identifikačného čísla firmy boli zistené nasledovné údaje. Automaticky nevyplnené údaje prosím manuálne vyplňte.

1
1
1
1

V prípade, že splnomocnenie podpisuje iný konateľ, údaje prepíšte.

Pokiaľ máte potvrdenie obchodného registra o poslednom zápise konečného užívateľa výhod je potrebné nám toto potvrdenie doložiť.
Nahrajte potvrdenie (napríklad naskenované) vo formáte .pdf, .jpg, alebo .jpeg

File name:

Veľkosť súboru :

Kontrola vyplnených údajov

Pred odoslaním formulára si prosím skontrolujte správnosť všetkých zadaných údajov

Kontaktné údaje

Nový KÚV na Zápis

Starý KÚV na Výmaz

Konateľ

Ak online formulár neobsahuje všetky potrebné informácie, je nutné vyplniť a zaslať nám wordový formulár.
V prípade, že Vám niečo nie je jasné, môžete nás kontaktovať na +421 905 63 63 63

Odoslaním objednávky: