Online formulár

Zápis zmeny konečného užívateľa výhod

Vyhľadanie firmy

Zadajte IČO firmy, pre ktorú chcete vykonať zápis konečného užívateľa výhod

Ak online formulár neobsahuje všetky potrebné informácie, je nutné vyplniť a zaslať nám wordový formulár.
V prípade, že Vám niečo nie je jasné, môžete nás kontaktovať na +421 905 63 63 63

Na základe Vami zadaného identifikačného čísla firmy boli zistené nasledovné údaje. Automaticky nevyplnené údaje prosím manuálne vyplňte.

1
1
1
1

V prípade, že splnomocnenie podpisuje iný konateľ, údaje prepíšte.

Pokiaľ máte potvrdenie obchodného registra o poslednom zápise konečného užívateľa výhod je potrebné nám toto potvrdenie doložiť.
Nahrajte potvrdenie (napríklad naskenované) vo formáte .pdf, .jpg, alebo .jpeg

File name:

Veľkosť súboru :

Kontrola vyplnených údajov

Pred odoslaním formulára si prosím skontrolujte správnosť všetkých zadaných údajov

Kontaktné údaje

Starý/í KÚV na Výmaz

Nový/í KÚV na Zápis

Konateľ

Ak online formulár neobsahuje všetky potrebné informácie, je nutné vyplniť a zaslať nám wordový formulár.
V prípade, že Vám niečo nie je jasné, môžete nás kontaktovať na +421 905 63 63 63

Odoslaním objednávky: