Online formulár

Povinné identifikačné údaje

Vyhľadanie firmy

Zadajte IČO firmy, pre ktorú chcete vykonať zápis povinných identifikačných údajov

Ak online formulár neobsahuje všetky potrebné informácie, je nutné vyplniť a zaslať nám wordový formulár.
V prípade, že Vám niečo nie je jasné, môžete nás kontaktovať na +421 905 63 63 63
Pri doplnení identifikačných údajov nie je možné vykonať zmenu adresy bydliska.

Ak sme Vám zakladali s. r. o. alebo sme Vám robili zmeny v s. r. o., máte k tejto službe 7% zľavu z poplatku. Pre uplatnenie zľavy zadajte Obchodné meno spoločnosti, ktorú sme Vám zakladali alebo sme k nej robili zmeny.

Na základe Vami zadaného identifikačného čísla firmy boli zistené nasledovné údaje. Automaticky nevyplnené údaje prosím manuálne vyplňte.

1

Pokiaľ je povinnou osobou zahraničná osoba (obchodný register si vyžaduje) doložiť naskenovaný doklad totožnosti Nahrajte naskenovaný doklad totožnosti v pdf.

File name:

Veľkosť súboru :

1

Pokiaľ je povinnou osobou zahraničná osoba (obchodný register si vyžaduje) doložiť naskenovaný doklad totožnosti Nahrajte naskenovaný doklad totožnosti v pdf.

File name:

Veľkosť súboru :

V prípade, že splnomocnenie podpisuje iný konateľ, údaje prepíšte.

Kontrola vyplnených údajov

Pred odoslaním formulára si prosím skontrolujte správnosť všetkých zadaných údajov

Kontaktné údaje

Údaje spoločníka

Konateľ

Ak online formulár neobsahuje všetky potrebné informácie, je nutné vyplniť a zaslať nám wordový formulár.
V prípade, že Vám niečo nie je jasné, môžete nás kontaktovať na +421 905 63 63 63

Odoslaním objednávky: